Uke8 2 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Medlemskap gir deg full tilgang til en omfattende samling av dokumenter.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1695

Sider

4

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Det anbefales sterkt å kun bruke dokumentene som en supplementær kilde til hjelp. Det er viktig å huske at den virkelige læringen kommer fra å gjøre oppgavene selv, og at kopiering kan føre til alvorlige konsekvenser i form av plagiat. Derfor bør man alltid sørge for å forstå og anvende kunnskapen på egen hånd, i stedet for å avhenge utelukkende av dokumentene.

Utdrag

Metaetikk. Et spørsmål i metaetikk: Er moralen objektiv?

Metaetikk handler om grunnleggende spørsmål om moralens natur. Metaetikken prøver å gi en filosofisk beskrivelse av hva type. Metaetikken prøver å gi en filosofisk beskrivelse av:

Morals språk

Moralske egenskaper og fakta

Moralsk tenking

Eksempler på spørsmål i metaetikk:

Kan moralske oppfatninger være sanne og falske?

Eksempler på moralsk oppfatning: «Det er galt å lyve»

Hvis jeg sier «Det er galt å lyve», sier jeg noe som kan være sant eller usant?

Eller utrykker jeg kun min negative følelse mot at folk lyver?

Er moralen objektiv? Er handlinger rette og gale uavhengig av oss?

Eksempler: Er det galt å lyve uavhengig av hva vi mener, hva vi føler, eller hvilken kultur vi tilhører? Eller er det avhengig av hva vi mener, føler, eller hvilken kultur vi tilhører?

Er det mulig å ha moralsk kunnskap?

Er det mulig å vite hvilke handlinger som er rette og gale?

Realisme: Moralen er objektiv

Moralen er objektiv: Handlinge

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Argumenterende tekst Oblig 2

Exphil - 1. februar 2023

Menon og slavegutten Argumenterende... tekst, 2. Obligatoriske oppgave. 51. Drøft om eksempelet med slavegutten og læring i Menon viser det Sokrat...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi ...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...