Uke8 2 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1695

Sider

4

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Metaetikk. Et spørsmål i metaetikk: Er moralen objektiv?

Metaetikk handler om grunnleggende spørsmål om moralens natur. Metaetikken prøver å gi en filosofisk beskrivelse av hva type. Metaetikken prøver å gi en filosofisk beskrivelse av:

Morals språk

Moralske egenskaper og fakta

Moralsk tenking

Eksempler på spørsmål i metaetikk:

Kan moralske oppfatninger være sanne og falske?

Eksempler på moralsk oppfatning: «Det er galt å lyve»

Hvis jeg sier «Det er galt å lyve», sier jeg noe som kan være sant eller usant?

Eller utrykker jeg kun min negative følelse mot at folk lyver?

Er moralen objektiv? Er handlinger rette og gale uavhengig av oss?

Eksempler: Er det galt å lyve uavhengig av hva vi mener, hva vi føler, eller hvilken kultur vi tilhører? Eller er det avhengig av hva vi mener, føler, eller hvilken kultur vi tilhører?

Er det mulig å ha moralsk kunnskap?

Er det mulig å vite hvilke handlinger som er rette og gale?

Realisme: Moralen er objektiv

Moralen er objektiv: Handlinge

...

Tilsvarende dokumenter

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap....