Exphil

Søk etter ressurser i Exphil

Populære dokumenter

  Kort om emnet

  Exphil gir en innføring i grunnleggende filosofiske spørsmål om viten og etikk. Emnet består av tre hoveddeler som tilsvarer begrepsområdene: ‘vite’, ‘være’ og ‘gjøre’. Del én handler om hva det vil si å vite noe, og særlig hva det vil si å ha vitenskapelig viten. Del to dreier seg om virkeligheten og det man kan ha viten om. Del tre behandler hva som er godt eller rett, hva som har verdi, hvordan vi bør handle og hvordan vi kan ha viten om disse spørsmålene.

  Exphil trekker frem viktige bidrag fra filosofi- og vitenskapshistorien som er særlig egnet til å belyse den vitenskapelige tenkemåtens grunnlag og vitenskapens filosofiske forutsetninger. Teorier om normativ etikk og spørsmål i metaetikk og anvendt etikk blir behandlet. Etiske dilemmaer knyttet til menneskets eksistens, spørsmål om hvordan man legitimerer staten og om hva som utgjør et kulturelt verdifelleskap, blir tatt opp til diskusjon. Studentene introduseres for tema som gir verktøy for å forstå og kontekstualisere problemer felles for hele universitetet. I tillegg til perspektiver fra klassiske og samtidige tenkere, sees temaene også i lys av kjønns- og miljøperspektiv.

  Andre ressurser og kilder

  Top bidragsytere

  Finnfasit Founder

  Finnfasit Founder

  24 bidrag

  # 1

  alazdi

  alazdi

  1 bidrag

  # 2

  bjarnejohansen123

  bjarnejohansen123

  1 bidrag

  # 3