Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Finnfasit.no

Over dokumenter lastet opp av dine medstudenter.
Hva er Finnfasit.no?

Finnfasit.no er en delingsplatform for studenter på videregående, universitet og høyskole.

Er du flink på skolen, og ønsker å tjene litt ekstra penger?

Vi ønsker å samle inn så mange skoledokumenter som mulig, fra videregåender, universiteter og høyskoler. Derfor ønsker vi å samarbeide med gode studenter, som enten sitter på mange dokumenter, eller som kan levere inn dokumenter fortløpende. Hvis du er interessert, kan du sende en e-post til: espennoreng@gmail.com

Kontakt utviklerene av Finnfasit.no?

Problemer med Finnfasit.no: espennoreng@gmail.com