Uke6 1 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Medlemskap gir deg full tilgang til en omfattende samling av dokumenter.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

2084

Sider

8

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Det anbefales sterkt å kun bruke dokumentene som en supplementær kilde til hjelp. Det er viktig å huske at den virkelige læringen kommer fra å gjøre oppgavene selv, og at kopiering kan føre til alvorlige konsekvenser i form av plagiat. Derfor bør man alltid sørge for å forstå og anvende kunnskapen på egen hånd, i stedet for å avhenge utelukkende av dokumentene.

Utdrag

1. Grunnleggende om evolusjonsteori

En vitenskapelig revolusjon

Tidligere syn:

Arter som noe relativt stabilt

Evolusjonsteorien:

Livet har utviklet seg fra enkle organismer til mer komplekse gjennom lang tid

Charles Darwin

Britisk naturforsker

Grunnlegger av moderne evolusjonsteori

Læren om naturlig utvalg

Boka Artenes opprinnelse

Reisen med «The Beagle»

På 1830-tallet:

Reise til Sør-Amerika for å gjøre naturundersøkelser

Galapagosøyene:

Forskjellige varianter av beslektede fugler og dyr som var tilpasset miljøet på de forskjellige øyene: variasjon og mangfold.

Darwins dyr

Darwins finker:

Fugletype som var utbredt på Galapagosøyene

Han så at de var tilpasset livet på de forskjellige øyene, gjennom evolusjon.

Darwins skilpadder

Formen på skallene på skilpaddene

Tilpasning for noen skilpadder som spiste av kaktusblomster

Hvorfor disse tilpasningen?

Darwin innså at individer som hadde en medfødt fordel ville klare seg bedre og dermed gi denne fordelen vider

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Argumenterende tekst Oblig 2

Exphil - 1. februar 2023

Menon og slavegutten Argumenterende... tekst, 2. Obligatoriske oppgave. 51. Drøft om eksempelet med slavegutten og læring i Menon viser det Sokrat...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi ...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...

Redegjør for hva Kant legger 1

Exphil - 12. mars 2023

Redegjør for hva Kant legger i «Sapere Aude». Antall ord: 430 «Tenk selv» er et ideal. Hva betyr det å tenke selv? Immanuel Kant var en tysk filo...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Skrivetips til EXPHIL

Exphil - 18. september 2023

1 Essay-­‐skriving  til  ExPhil       På  seminarvarianten  av  ExPhil  ved  UiO  skal  du  lære  å  skrive  t...

Descartes voks oppgave

Exphil - 18. april 2023

Antall ord: 479  7. Gi et analytisk sammendrag av Descartes’ voks-eksempel (Descartes 1 2015, Med. 2, avsnitt 11 og 12) hvor du gjør rede for hvordan...