Uke6 1 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

2084

Sider

8

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

1. Grunnleggende om evolusjonsteori

En vitenskapelig revolusjon

Tidligere syn:

Arter som noe relativt stabilt

Evolusjonsteorien:

Livet har utviklet seg fra enkle organismer til mer komplekse gjennom lang tid

Charles Darwin

Britisk naturforsker

Grunnlegger av moderne evolusjonsteori

Læren om naturlig utvalg

Boka Artenes opprinnelse

Reisen med «The Beagle»

På 1830-tallet:

Reise til Sør-Amerika for å gjøre naturundersøkelser

Galapagosøyene:

Forskjellige varianter av beslektede fugler og dyr som var tilpasset miljøet på de forskjellige øyene: variasjon og mangfold.

Darwins dyr

Darwins finker:

Fugletype som var utbredt på Galapagosøyene

Han så at de var tilpasset livet på de forskjellige øyene, gjennom evolusjon.

Darwins skilpadder

Formen på skallene på skilpaddene

Tilpasning for noen skilpadder som spiste av kaktusblomster

Hvorfor disse tilpasningen?

Darwin innså at individer som hadde en medfødt fordel ville klare seg bedre og dermed gi denne fordelen vider

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wikforss argumenterer for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. Det vil blant annet påvirke valgene vi tar. Wikforss sin argumenta...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap....

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 175-176) Notater: Hun nevner Hegel og beskriver det Hegel mente om at «bevisstheten som fundamentalt fiendtlig innstilt til enhver annen bevissthet; s...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...