Uke5 2 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

2178

Sider

7

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Rom og geometri. Hva kan vi vite uten erfaring?

Introduksjon:

Kan man ha kunnskap uten erfaring?

Definisjon erfaring: Alt vi sanser og opplever rundt oss

Naturvitenskapene = Typisk basert på erfaring med verden rundt oss (Observasjon, eksperimenter, sanseerfaringer)

Eksperimenter:

Gjør endring i en faktor mens man holder andre faktorer mest mulig konstant og undersøker hva utfallet blir.

Empirisk forskning:

Innhenter data ved hjelp av eksperimenter, observasjoner, tester, spørreundersøkelser etc. Og bygger ideene sine på denne empirien.

Galileo Galilei:

Eksempel på hvordan erfaring har blitt benyttet for kunnskap.

Kunnskap basert på nøye observasjoner, altså solen i sentrum, ikke jorden.

Aristoteles:

Vi kan stole på sansene våre og at de kan gi oss kunnskap om verden.

Han gjorde arbeid innenfor biologi, hvor han beskrev arter og deres fysiologi

Hva med matematikken:

Vi har to bananer og gire epler (Fra erfaring)

2 + 4 = 6 (Ikke fra erfaring?)

Geometri:

Man kan tegn

...

Tilsvarende dokumenter

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap....