Uke5 2 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

2178

Sider

7

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Rom og geometri. Hva kan vi vite uten erfaring?

Introduksjon:

Kan man ha kunnskap uten erfaring?

Definisjon erfaring: Alt vi sanser og opplever rundt oss

Naturvitenskapene = Typisk basert på erfaring med verden rundt oss (Observasjon, eksperimenter, sanseerfaringer)

Eksperimenter:

Gjør endring i en faktor mens man holder andre faktorer mest mulig konstant og undersøker hva utfallet blir.

Empirisk forskning:

Innhenter data ved hjelp av eksperimenter, observasjoner, tester, spørreundersøkelser etc. Og bygger ideene sine på denne empirien.

Galileo Galilei:

Eksempel på hvordan erfaring har blitt benyttet for kunnskap.

Kunnskap basert på nøye observasjoner, altså solen i sentrum, ikke jorden.

Aristoteles:

Vi kan stole på sansene våre og at de kan gi oss kunnskap om verden.

Han gjorde arbeid innenfor biologi, hvor han beskrev arter og deres fysiologi

Hva med matematikken:

Vi har to bananer og gire epler (Fra erfaring)

2 + 4 = 6 (Ikke fra erfaring?)

Geometri:

Man kan tegn

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wik...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi ...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...