Uke3 2 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Medlemskap gir deg full tilgang til en omfattende samling av dokumenter.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1981

Sider

6

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Det anbefales sterkt å kun bruke dokumentene som en supplementær kilde til hjelp. Det er viktig å huske at den virkelige læringen kommer fra å gjøre oppgavene selv, og at kopiering kan føre til alvorlige konsekvenser i form av plagiat. Derfor bør man alltid sørge for å forstå og anvende kunnskapen på egen hånd, i stedet for å avhenge utelukkende av dokumentene.

Utdrag

Kjærlighet og kunnskap.

Om emosjoner og deres rolle allment

Vi skal her bruke begrepet emosjoner, og dermed skille mellom tilstander som sinne, stolthet, kjærlighet, på den ene siden, og enklere tilstander som det å ha vondt i ei tann, som vi skal kalle en følelse. Fu kan være sint fordi du har vondt i tanna, da er sinne en emosjon, mens det å ha vondt er en følelse.

Dette er et terminologisk skille, og et begrepslig skille som bør gjøres – det trenger ikke reflektere eksakt hvordan vi bruker disse ordene. I norsk språk er følelse et svært vidt begrep, og somfatter emosjoner og ganske mye annet. Å være trist er for eksempel en stemning, ikke en følelse – viser ikke halveringstid – kan komme og gå. Her er artikkelen og introduksjonen uklar.

Emosjon: Definisjon: sinnsbevegelse, følelse, affekt, er en persons reaksjon på opplevelser,

Emosjoner og kunnskap

Vi har sett på Galileo og hans konflikt med kirka rundt det nye heliosentriske verdensbildet.

Det er all grunn til

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Argumenterende tekst Oblig 2

Exphil - 1. februar 2023

Menon og slavegutten Argumenterende... tekst, 2. Obligatoriske oppgave. 51. Drøft om eksempelet med slavegutten og læring i Menon viser det Sokrat...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi ...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...

Redegjør for hva Kant legger 1

Exphil - 12. mars 2023

Redegjør for hva Kant legger i «Sapere Aude». Antall ord: 430 «Tenk selv» er et ideal. Hva betyr det å tenke selv? Immanuel Kant var en tysk filo...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Descartes voks oppgave

Exphil - 18. april 2023

Antall ord: 479  7. Gi et analytisk sammendrag av Descartes’ voks-eksempel (Descartes 1 2015, Med. 2, avsnitt 11 og 12) hvor du gjør rede for hvordan...