Uke3 1 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

587

Sider

3

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Bullshit, politikk og uvitenhet.

Innledende:

Det er Platon som skriver, det er Platon sine tanker, men det er Sokrates som er inspirasjonen til den filosofiske aktiviteten til Platon.

Sokratisk platonske 🡪 Sokrates som legger frem, men det er faktisk Platon som skriver dem ned.

Viten og oppfatning: Begge viser til et forhold mellom to ting (To-steds predikater)

Oppfatninger kan være sann og usanne.

Viten er alltid sann

Hva vil det si at noe er sant?

Vite noe om en ting, slik at man kan presentere den tingen slik den tingen virkelig er.

Hva vil det si å vite noe?

Jeg vet noe når det jeg påstår jeg vet faktisk er sant. Implikasjon.

Fordommer

Vi skiller mellom problematiske og uproblematiske fordommer

Problematiske:

Er de fordommen vi har uten å ha noe viten om at de er slik vi dømmer dem til å være.

Uproblematiske

Den sokratiske aktiviteten

Tvil og skeptisisme

Sokrates er ikke skeptiker, har er tvilende.

To typer skeptikere:

Det finnes noe der ute som er mulig å v

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wikforss argumenterer for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. Det vil blant annet påvirke valgene vi tar. Wikforss sin argumenta...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap....

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 175-176) Notater: Hun nevner Hegel og beskriver det Hegel mente om at «bevisstheten som fundamentalt fiendtlig innstilt til enhver annen bevissthet; s...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...