Uke1 2 forelesning exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Medlemskap gir deg tilgang til en omfattende samling av dokumenter.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1807

Sider

5

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Det anbefales sterkt å kun bruke dokumentene som en supplementær kilde til hjelp. Det er viktig å huske at den virkelige læringen kommer fra å gjøre oppgavene selv, og at kopiering kan føre til alvorlige konsekvenser i form av plagiat. Derfor bør man alltid sørge for å forstå og anvende kunnskapen på egen hånd, i stedet for å avhenge utelukkende av dokumentene.

Utdrag

Forelesning 2, uke 1.

Galileo (1564-1642) og solflekkene

Pensum i dag er et brev: Et brev fra Gallelieo til Markus Welser som stammer fra 1612.

Dette brevet inngår i en viktig meningsutveksling rundt oberservasjoner som ble gjort av noe som i det ny-oppfinnende teleskopet som så ut som flekker på sola. 🡪 Gikk fra geosentrisk til heliosentrisk verdensbilde.

Teleskopet ble først laget i 1607

Bakgrunn:

Denne meningsutvekslingen var viktig blant annet fordi den utfordret det tradisjonelle synet fra antikken, som også den katolske kirka fornektet, at sola var et perfekt himmellegeme.

Alle himmellegemer over/utenfor månen var ansett som perfekte av Aristoteles. De var dermed helt runde legemer som bare kunne bevege seg i perfekte sirkler

Sammenheng:

Meningsutvekslingen inngår i den store sammenhenger der man gikk fra å tenke at jorde var sentrum til å tenke at sola var sentrum, dvs. Man gikk fra å tenke at sola gikk rundt jorda til å tenke at jorda gikk i bane rundt sola. Denne s

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wik...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi ...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...