Uke1 2 forelesning exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1807

Sider

5

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Forelesning 2, uke 1.

Galileo (1564-1642) og solflekkene

Pensum i dag er et brev: Et brev fra Gallelieo til Markus Welser som stammer fra 1612.

Dette brevet inngår i en viktig meningsutveksling rundt oberservasjoner som ble gjort av noe som i det ny-oppfinnende teleskopet som så ut som flekker på sola. 🡪 Gikk fra geosentrisk til heliosentrisk verdensbilde.

Teleskopet ble først laget i 1607

Bakgrunn:

Denne meningsutvekslingen var viktig blant annet fordi den utfordret det tradisjonelle synet fra antikken, som også den katolske kirka fornektet, at sola var et perfekt himmellegeme.

Alle himmellegemer over/utenfor månen var ansett som perfekte av Aristoteles. De var dermed helt runde legemer som bare kunne bevege seg i perfekte sirkler

Sammenheng:

Meningsutvekslingen inngår i den store sammenhenger der man gikk fra å tenke at jorde var sentrum til å tenke at sola var sentrum, dvs. Man gikk fra å tenke at sola gikk rundt jorda til å tenke at jorda gikk i bane rundt sola. Denne s

...

Tilsvarende dokumenter

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap....