Sammendrag kapittel 5 stråling Naturfag

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

Naturfag

Type

Sammendrag

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

3605

Sider

10

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Kapittel 5 – Stråling – vi lever i en strålende verden

5A Vårt strålingsmiljø

5B Elektromagnetisk stråling

5C Spektre

5D Verdensrommet

5E Sola

5F Nordlys

5G Drivhuseffekten

5H Ozonlaget

Det elektromagnetiske spekteret

5A Vårt strålingsmiljø – synlig og usynlig energi

Stråling er overført masse eller energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler.

5B Elektromagnetisk stråling – mer enn bare lys

Elektromagnetisk stråling er elektrisk og magnetisk energi som sendes ut fra en strålingskilde. Elektromagnetiske bølger har fart på 300 000 km/s i tomt rom og omtrent like fort i luft, men saktere i glass og vann.Elektromagnetisk stråling fra et atom dannes ved eksitering. Da blir et atom tilført energi slik at elektroner «hopper» til et utenforliggende elektronskall (elektronsprang). Et atom vil forsøke å ha minst mulig energi, og elektronene rundt atomkjernen «faller» til et skall nærmere atomkjernen. Energiforskjellen blir sendt ut som elektromag

...

Tilsvarende dokumenter

Forbrenning av magnesium Forsøksapport Naturfag

Naturfag - 3. september 2022

Forbrenning av magnesium Hensikt: Observere en forbrenning reaksjon Utstyr: Gassbrenner Digeltang Porse... gassbrennaren på ein stødig overflate. Finn fram nødvendig utsyr som digeltang, magnesium, fyrstikker og porselensskål. Sett avtrekksvifta over gassbrennaren og legg porselensskåla v...

Enzymvirkning i magesekken rapport Forsøk Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

ENZYMVIRKNING I MAGESEKKEN – KUNSTIG MAGESAFT HENSIKT Hensikten... med dette forsøket var å undersøke hvordan magesaft virker på proteiner i maten. UTSTYR 10 % saltsyre (HCl) Pepsin Kokt eggehvite eller kjøtt Reagensstativ og tre reagensglass Varmeskap UTFØRELSE Først... fant vi fram et re...

Simulere halveringstid rapport Forsøk Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

SIMULERE HALVERINGSTID HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å simulere halveringstiden til et radioaktivt stoff med terningkast. UTSTYR 20 terninger UFØRELSEVi hadde 20 terninger totalt som vi kastet i 5 serier. Disse skulle simulere sannsynligheten for at en radioaktiv atomkjerne blir omd...

Sammendrag kapittel 6 radioaktivitet Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

Hvordan ble radioaktiv stråling oppdaget?På slutten av 1800-tallet stilte Henri Becquerel spørsmål til hvorfor fotografiske filmer innpakket i svart papir og lagt i en mørk skuff ble svertet når det lå et uransalt i skuffen. Han forsket på dette og fant ut at alle uranforbindelser sender ut stråler ...

Virkningen av økt drivhuseffekt rapport Forsøk Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

VIRKNINGEN AV ØKT DRIVHUSEFFEKT HENSIKTHensikten... med dette forsøket har å se hva som skjer når isen smelter på Antarktis og Arktis. UTSTYR 2 plastbokser Is Liten stein Plastkasse Stor stein Vann UTFØRELSEI en større plastkasse la vi to plastbokser. Plastboks 1 etterlignet Antarktis og pl...

Ekstraksjon av DNA fra kiwi rapport Forsøk Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

EKSTRAKSJON AV DNA FRA KIWI HENSIKTHensikten med dette forsøket var å ta ut DNA fra cellene i kiwi for å gjøre dem synlige for øyet. UTSTYR ½ kiwi Kniv med skjærebrett Morter med pistill 1 lite begerglass 25 mL vann ½ ts koksalt (NaCl) Spalte 1 ss Zalo Glasstav Kokeplate og 1 stort beger...

Sammendrag kapittel 8 Naturfag SF

Naturfag - 21. august 2022

Kapittel 8.1 Energi Energi kan aldri bli borte, men bare endre form (energiloven) Energi kan overføres på to måter: varme eller arbeid. Varme er energioverføring, temperatur er en egenskap (gjennomsnittlig indre kinetisk energi). Stråling (termisk) eller direkte kontakt Arbeid er øke potensiel...

Mitose rapport Forsøk Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

MITOSE HENSIKTHensikten med dette forsøket var å se på mitose fra svibel. UTSTYR Ferdigpreparat Mikroskop UTFØRE... så på celler i deling gjennom et mikroskop. Disse tegnet vi i 5 ulike stadier av celledelingen. RESULTATTegning... av 5 ulike stadier av celledelingen. Eksempel: KONKLUSJONF...

Hudkrem rapport Forsøk Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

HUDKREM HENSIKTHensikten med dette forsøket var å lage en hudkrem. UTSTYR Glyserol 1... begerglass á 500 ml 2 begerglass á 250 ml Kokeplate 1 lite glass med lokk Kokosfett Natron Parafinolje 2... spatler Sprittermometer Stearinsyre Vann... Vekt UTFØRELSEFørst fant vi fram Begerglass...

Energikilder og energikjeder rapport Forsøk Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

ENERGIKILDER OG ENERGIKJEDER HENSIKTHensikten... med disse fore forsøkene var å undersøke energikjeder og energikilder. Forsøk 1: Varmt og kaldt vann UTSTYR 2 beholdere Vann av relativ lav temperatur og is Vann av relativt høy temperatur UTFØRELSELæreren... hadde satt fram én beholder med van...

Reaksjonstid Forsøksrapport Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

REAKSJONSTID HENSIKT Hensikten... med dette forsøket var å måle egen reaksjonstid. UTSTYR Linjal Kalkulator ILLUSTR... å gjennomføre forsøket måtte man være minst to personer. Én person holdt linjalen loddrett opp foran seg i enden som pekte mot taket. Den som skulle måle sin egen reaksjonstid...

Sammendrag kapittel 7 Naturfag SF

Naturfag - 21. august 2022

Bioteknologi og genteknologi Bioteknologi:... vi benytter oss av andre organismer til å produsere noe for oss. Eks. bakterier kan produsere eksempelvis insulin, penicillin og fargestoffer. Melkeku går også innafor her. Vi benytter oss av «kunstig utvalg» for å få de ønskede egenskapene. Kan skade d...

Svingetid til en pendel Forsøksrapport Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

SVINGETID TIL EN PENDEL HENSIKT Hensikten... med dette forsøket var å finne ulike faktorer som påvirker svingetiden til en pendel. HYPOTESER 1. Pendelen svinger fortere med et tungt lodd enn med et lett lodd. 2. En kort pendel svinger fortere enn en lang pendel. 3. Desto høyere pendelen slippe...

Sammendrag kapittel 3 næringsstoffene Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

NÆRINGSSTOFFENE NÆRINGSMIDDEL... – Mat- og drikkevarer. Eksempel: paprika, knekkebrød, appelsinjuice, melk, skinke. NÆRINGSSTOFF – Stoff som kroppen tar opp og utnytter. Eksempel: protein, karbohydrater, fett, vitaminer, mineraler, vann. NYTELSESMIDDEL – Stoffer som gir god smak og lukt og er ute...

Sammendrag kapittel 2 Naturfag SF

Naturfag - 21. august 2022

Næringsstoffer- Næringsstoffer er stoffer som kroppen tar opp og benytter seg av, enten for å bygge opp kroppen, eller som energikilde. Næringsstoffene blir delt inn i hovedgruppene karbohydrater, fett, proteiner, mineraler og vitaminer Karbohydrater- Er vår viktigste energikilde. Det består av Ka...

Sammendrag kapittel 7 arv og gener Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

mDNA - deoxyribonucleic acidMan kan sammenligne oppbyggingen av DNA med en stige vridd som en heliks. Stigebeina består annenhver av sukkermolekyler og fosforsyremolekyler, og trappetrinnene mellom sukkermolekylene består av to nitrogenbaser som er bundet sammen i par; adenin (A) med tymin (T) eller...

Ekskursjon hogstfelt rapport Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

EKSKURSJON HENSIKT Hensikten... med ekskursjonen var å oppleve ulike suksesjonsfaser i skogen i områder som ble hogd for henholdsvis fem, ti og tjuefem år tilbake. UTSTYR Lysmåler Spade Temperaturmåler... til jord og luft Stereolupe Pinsett Petriskål pH-meter Bu... med pH=4 3 begerglass ...

Sammendrag kapittel 1 Forskning Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

OBSERVASJON, HYPOTESE, TEORI – Vi observerer et fenomen i naturen og setter opp e forklaring: Hypotese – en antagelse som kan undersøkes eksperimentelt. Teori: en hypotese som ikke kan forkastes etter mange eksperiment. Lange måleserier er viktig for nøyaktigheten og gyldigheten av våre observasjone...

Gjennomtrengingsevne rapport Forsøk Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

GJENNOMTRENGINGSEVNE HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å se hvor mye av radioaktive strålingstyper som stoppes av skiver med servelat. UTSTYR Geigerteller... med ratemeter og holder Kalkulator Kilder... med radioaktive stoffer som sender ut β- (Sr-90) og γ-stråler (Cs-137). Servelatsk...

Påvisning av protein rapport Forsøk Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

PÅVISNING AV PROTEIN HENSIKT Hensikten... med dette forsøket var å påvise protein i et utvalg næringsmidler/matvarer med kobbersulfat i basisk løsning kalt Bioretreaksjon. UTSTYR Brunost Dråpetellere Eg... (0,5M CuSO4) Melk Morter med pistill Natriumhydroksid (2M NaOH) Reagensrørstativ med...

Lys fra atomer rapport Forsøk Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

LYS FRA ATOMER HENSIKTHensikten med dette forsøket var å se på lys fra ulike grunnstoff. UTSTYR Hydrogenrør Kvikksølvrør Om... spektrometeret så vi på linjespekteret fra et hydrogenrør. Dette emisjonsspekteret viste: Fiolett, blått, rødt. Gjennom spektrometeret så vi på linjespekteret fra et...

Vannbruk rapport

Naturfag - 21. september 2022

Vannbruk Det var ingen måte å finne ut nøyaktig hvor mye vann jeg bruker hver dag så jeg fant noen tall på internett og baserte min regning på det: Dusjer: «In an average home, showers are typically the third largest water use after toilets and clothes washers. The average shower uses ...

Sammendrag kapittel 4 ernæring og helse Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

Kapittel 4 - Ernæring og helse – næringsstoffene omsettes i kroppen 4A – Et sunt kosthold – dekker behovet for næringsstoffer Et sunt kosthold er variert og dekker behovet for næringsstoffer. Karbohydrater:... 55 % hvorav maksimalt 10 % sukker. 100 g karbohydrater = 17 kJ. Fett: 30 % hvorav ma...

Forbrenning av magnesium Forsøksapport Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

Forbrenning av magnesium Hensikt: Observere en forbrenning reaksjon Utstyr: Gassbrenner Digeltang Porse... gassbrennaren på ein stødig overflate. Finn fram nødvendig utsyr som digeltang, magnesium, fyrstikker og porselensskål. Sett avtrekksvifta over gassbrennaren og legg porselensskåla v...

Reduserende sukkerarter rapport Forsøk Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

REDUSERENDE SUKKERARTER HENSIKT Hensikten... med dette forsøket var å se hvilke sukkerarter som reduserer Fehlings væske. UTSTYR Amylose Diverse... spatler Fehlings væske Fruktose Galaktose Glukose Jod Kokeplat... med vannbad Laktose Maltose Pepsi Petriskål Reage... med reagensrør S...

Sammendrag kapittel 6 Naturfag SF

Naturfag - 21. august 2022

Kapittel 6 Proteinsyntese (Garantert spørsmål) Dette husker vi. 2%av DNA er gener. Gen = oppskrift på protein. Rekkefølgen av nitrogenbasene (A,T,C,G) Triplett/kode:... En rekke av tre baser som korresponderer en aminosyre. Eks er CGG en triplett, som tilsvarer aminosyren Aginine (arg). Ste...

Sammendrag kapittel 8 og 9 Naturfag SF

Naturfag - 21. august 2022

Oppsummering kapittel 8 og 9 8.1 Energi Energi er det som får noe til å skje. Energi blir aldri borte, men endrer bare form (energiloven) Energi kan overføres på 2 måter: gjennom varme eller arbeid. Varme ved at det skjer en energioverføring, da går energien fra det med høyest temperatur til det m...

Sammendrag kapittel 4 Naturfag SF

Naturfag - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 4 _Tegn mye [4:1] Elektromagnetisk stråling Elektromagnetisk... stråling: Fotoner er byggeklossene til all elektromagnetisk stråling. EM-stråling dannes når atomkjernen får tilført energi, som gjør at et elektron i atomet blir eksitert for så å bli de-eksitert. bølgelengden λ,...

Sammendrag Kapittel 2 Økosystemer Naturfag

Naturfag - 21. august 2022

ØKOSYSTEMER ØKOLOGI – Gresk oikos (husholdning) og logos (læren om). Læren om levende organismers forhold til sitt miljø. ART – Omfatter de individene som likner hverandre i bygning og levesett, og som kan få fertilt avkom. EKSEMPEL: gran, løvetann, elg, løve. BESTAND/POPULASJON – De individene a...