IN1150 logiske metoder

Søk etter ressurser i IN1150 ...

Populære dokumenter

  Kort om emnet

  Dette er et emne i grunnleggende matematiske og logiske metoder. Det legges vekt på forståelse og tilvenning av matematiske begreper og notasjon som er relevante for et studium i informatikk. Emnet øver opp evnen til å tenke systematisk fra antakelser, løse teoretiske problemer, samt formalisere og gjennomføre matematiske resonnementer selv.

  Andre ressurser og kilder

  Top bidragsytere

  espen

  espen

  13 bidrag

  # 1

  bjarnejohansen123

  bjarnejohansen123

  2 bidrag

  # 2

  zanezzy

  zanezzy

  1 bidrag

  # 3