Epidemier gjennom tidene Historie

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

Historie

Type

Innlevering

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

816

Sider

3

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Epidemiens Historie

a)

I dag er Italia det landet som er hardest rammet av koronaviruset, men det er ikke første gangen at landet er dårlig forberedt i en slik krisetid. Italia har spesielt vært sårbar for sykdom, og en årsak av dette er at Italia har i lang historie vært et sentrum for sjøfart og handel. Italia var det første Europeiske landet med et tilfelle av Svartedauden, og det siste utbruddet av Svartedauden i Europa. Norge var også hardt rammet av sykdommen. En viktig følge av Svartedauden var tiltakene som ble brukt for å bekjempe den. Det var i alles interesse å redusere smitte og få kontroll på samfunnets helse. Karantene ble blant annet implementert, som ville si at folk måtte være hjemmeværende i 40 dager. 40 dager var nemlig så lenge syndfloden varte og så l israelittene vandret i Sinai-ørkenen. Selv om dette ikke var med vitenskapelig hensikt fungerte det uansett. Korona-tiltak under verdensomspennende sykdommer har vi også i dag, men i et mer vitenskapelig syn.

...

Tilsvarende dokumenter

Velferdstaten Norge Historie

Historie - 21. august 2022

Historielekse 31. Mars Hvorfor det er riktig å si at etter 1945 vokser velferdsstaten fram i Norge? Man kan definere velferdspolitikk som en kamp mot fem onder: fattigdom, sykdom, uvitenhet, dårlige boligforhold og arbeidsledighet. Tilsvarende tanker om velferd gjennomsyret det felles poli...

Historien om Spanskesyken Historie

Historie - 21. august 2022

Pandemioppgave Spredningen... skjer nesten usynlig, i de luftbårne dråpene av hoste og nys. Etter hvert som sykdommen forsterker seg, gjør smertene det også. Pasienter vil hoste blod og begynne å bli blå av mangel på oksygen. Denne dødelig lungebetennelse satte inn og forårsaket en ukontrollerb...

Oppgaver om Einar Gerhardsen Tidslinjer 2 Historie

Historie - 21. august 2022

Oppgave Einar Gerhardsen Hvordan kan vinklingen endre innholdet i et bilde? Vinklingen kan endre innholdet i bildet mye. For eksempel hvis bilde ble tatt forfra ville det virket som Gerhardsen sto og talte til folket, den store folkemengden ville ikke syntes like godt, og det ville ikke vært noe f...

Den industrielle revolusjon Notatet Tidslinjer 2 Historie

Historie - 21. august 2022

Den industrielle revolusjon Notater fra side 12 - 22 Forord -Før 1750 dominerte muskelkraft -Gjorde mennesker til hersker over naturen -Storbritannia ble Pioneer -Representerer summen av forandringene som ga oss det moderne samfunn -Startet når de første maskinene ble satt inn i fabrikker De...

Test deg selv kapittel 18 Tidslinjer 2 Historie

Historie - 21. august 2022

Test deg selv, kapittel 18 1. En femtedel av verdens befolkning fordelt i 47 land er medlem av regionen Europa-OECD. Men til sammen utgjør de halvparten av verdens økonomi der Luxembourg, Norge, Sveits og USA topper listen. 2. Det vil si at den rike delen av verden har befolkninger som leve...

Test deg selv side 408 Tidslinjer 2 Historie

Historie - 21. august 2022

Test deg selv side 408 - Håkon 1) Rasjonering var et middel for å sikre en rettferdig fordeling av mat og varer når de var knappe. Det begynte etter 2. verdenskrig med bensin og inkluderte senere andre varer som smør, sukker og bacon. Målet var å regulere matproduksjon og bruk. 2) Den økonom...

Historien om Samefolket Historie

Historie - 21. august 2022

Vårt urfolk - Samene Samene har eksistert nord for polarsirkelen lenge før Norge ble selvstendig, men dette satt ikke noen stopper for undertrykkelsen og terroriseringen de ble utsatt for. I denne teksten skal jeg ta for meg samenes historie fra 1800-tallet til nåtid, og se nærmere på hvilke histor...

Hvorfor velferdsstaten vokste frem i Norge etter 1945 Historie

Historie - 21. august 2022

Det er helt klart at hele verden fikk kjenne virkningene av andre verdenskrig. Som et resultat av krigen ble flere land lagt i ruiner, blant annet Norge. Velferden i Norge var ikke noe å skryte av og det var klart at det var nødvendig med endringer. I denne oppgaven skal jeg se på hvorfor det er rik...

Palestinakonflikten Tidslinjer 2 Historie

Historie - 21. august 2022

Lekse Palestinakonflikt 1) Med... sammenbruddet av det osmanske riket under første verdenskrig overtok Storbritannia Palestina. I 1917 utstedte Storbritannia "Balfour-erklæringen", som erklærte sin intensjon om å etablere et jødisk hjemland i Palestina. Sammenstøt mellom israelere og palestiner...

Pandemier Forskjeller og likheter Historie

Historie - 21. august 2022

Pandemier En pandemi er et utbrudd av en sykdom som rammer betydelig mange mennesker og sprer seg over store deler av verden. Gjennom historien har det vært mange pandemier av ulik varighet, omfang og alvorlighetsgrad. Svartedauden er kanskje den mest kjente pandemien, men sykdommer som Spanskes...

Test deg selv side 326 Tidslinjer 2 Historie

Historie - 21. august 2022

Test deg selv - side 326 Formålet med opprettelsen av FN var å hindre krig i framtiden. FN ble opprettet i 1945. Stormaktenes innflytelse dreide seg om at de hadde vetorett i sikkerhetsrådet. Det kunne derfor stanse et hvilket som helst vedtak som de var uenige i. Derfor fikk stormaktene veldig s...

Opplysningstiden Kolonisering Notatark Historie

Historie - 21. august 2022

Fornuft og frihet -Opplysningstidens... ideer -Viktige forutsetninger for den amerikanske frigjøring og revolusjonen i Frankrike -Opplysningsfilosofene... trodde på fornuft -Var opptatt av ideer om frihet -Opplysningstanken:... kunnskap om vitenskap, kultur, politikk og filosofi skulle til f...

Epedemiens historie Arbeidsoppgaver Historie

Historie - 21. august 2022

«Epidemiens historie» arbeidsoppgave a. Noter ned de historiske hendelsene som koples sammen i denne artikkelen. Her skal du altså sette opp sammenlikningene som presenteres i artikkelen. Begrunn og forklar. Den første historiske hendelsen som kobles sammen i denne artikkelen er Napoleons nede...

Norsk avis sammendrag Historie

Historie - 23. september 2022

Avis historie Første norske avis: -mai 1793 - en side - Språk er uforståelig -skrift er ganske gotisk - Bygd opp av Avis navn, dato, hoved nyhet, og noe som ser ut som en sang? Morgenbladet 1819 Fire sider Mer enn en nyhet Språk er fortsatt uforståelig, kanskje fordi skrift e...

Føydalismesamfunnet gjennom SPØK

Historie - 21. august 2022

Føydalsamfunnet i en SPØK sammenheng På hvilken måte påvirker føydalsamfunnet sosiale forhold? Føydalsamfunnet skaper et større klasseskille i samfunnet, eller et hierarki for å være eksakt. I et slikt samfunn måtte de nederste klassene (bønder) betale skatt til en høyere klasse (føydalherrer). ...

Test deg selv side 343 Tidslinjer 2 Historie

Historie - 21. august 2022

Test deg selv – Side 343 Avstalinisering var en politisk prosess som ble innledet i Sovjetunionen, etter Stalins død, av Nikita Khrusjtsjov. Khrusjtsjov ønsket å oppmykende forholdet mellom de to motpartene i den kalde krigen. På kommunistpartiets kongress i 1956 kom han med en kraftig fordømmels...

Test deg selv side 365 Tidslinjer 2 Historie

Historie - 21. august 2022

Test deg selv s. 365 Land som tilhører de vi kaller for «Den rike verden» er USA, statene i Vest-Europa, Japan, Canada, Australia og New Zealand. Det som menes med at i den rike verden vokste det frem et forbrukersamfunn er at økonomisk vekst over lang tid skapte inntekter og en rikdom som ga gr...

Test deg selv side 431 Tidslinjer 2 Historie

Historie - 21. august 2022

Test deg selv 12 side 431 I starten av 1970 årene var den norske økonomien begynt å bli stabil igjen etter de brutale krigsårene. Selv om denne perioden var preget av en sterk økonomisk vekst var den økonomiske situasjonen i Norge fortsatt uforutsigbar og ustabil. De viktigste hendelsene som ...