Geografi

Søk etter ressurser i Geograf...

Populære dokumenter

  Kort om emnet

  Geografi er et sentralt fag for å forstå samspillet mellom natur og mennesker. Faget skal bidra til at elevene ser sammenhenger mellom ressursbruk, natur, miljø og samfunn, og hvilke konsekvenser naturskapte endringer har for menneskene. I geografi skal elevene utforske og observere geografiske forhold og lære faget ved å reflektere over lokale og globale problemstillinger. Faget skal bidra til at elevene utvikler miljøbevissthet og tar ansvarlige valg nå og i framtiden.

  Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Geografi skal bidra til at elevene utvikler engasjement, utforskertrang og kritisk tenkning, og bygge opp under kunnskap om og respekt for natur og miljø. Faget skal bidra til at elevene blir deltakende medborgere i samfunnet med etisk bevissthet og vilje til å tenke og handle bærekraftig. Faget skal gi elevene innsikt i og forståelse av på hvilken måte samspillet mellom natur og menneske er en del av samisk kultur og levemåte.

  Hvordan jobbe med geografi

  https://www.udir.no/lk20/geo01-02/om-faget/fagets-relevans-og-verdier?lang=nob

  Andre ressurser og kilder

  Top bidragsytere

  Finnfasit Founder

  Finnfasit Founder

  8 bidrag

  # 1

  saramaseer

  saramaseer

  1 bidrag

  # 2

  julie123

  julie123

  1 bidrag

  # 3