Geofag

Søk etter ressurser i Geofag

Populære dokumenter

  Kort om emnet

  Geofag handler om å forstå jordsystemene, både hvordan de virker sammen og hver for seg, og hvordan de former jorda over tid. Geofaglige undersøkelser i faget skal bidra til at elevene utvikler en helhetlig forståelse av jorda som system og menneskets plass i jordsystemene. Videre skal faget bidra til kunnskap om hvordan menneskene kan påvirke og leve med klimaendringer og naturfarer, og bidra til en mer bærekraftig ressursutnyttelse. Fordypning i geofaglige problemstillinger forbereder elevene til videre studier og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

  Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. I geofag skal utforsking i felt og på andre læringsarenaer bidra til å skape engasjement og respekt for naturen. Gjennom kunnskap om menneskets rolle i jordsystemene bidrar geofag til at elevene øver opp kritisk tenkning og etisk bevissthet omkring klima, naturfarer og bærekraftig ressursutnyttelse i nåtid og framtid.

  Andre ressurser og kilder

  Top bidragsytere

  Finnfasit Founder

  Finnfasit Founder

  4 bidrag

  # 1