Markedsføring og ledelse

Søk etter ressurser i Markeds...

Populære dokumenter

  Kort om emnet

  Markedsføring og ledelse handler om å tilpasse produkter og tjenester til markeder og målgrupper og innsikt i hvordan markedsføring, ledelse og beslutninger henger sammen. Faget skal bidra til at elevene forstår hva som påvirker markeder og hvordan markedsføring påvirker verdiskapingen i samfunnet. Faget skal forberede elevene på videre studier og et samfunns- og arbeidsliv med behov for konkurransedyktige og framtidsrettede virksomheter.

  Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Markedsføring og ledelse skal bidra til skaperglede, engasjement, kreativitet og utforskertrang gjennom virkelighetsnære og praktiske problemstillinger som belyser temaer og problemstillinger i faget. Faget skal fremme elevenes kritiske tenkning og etiske bevissthet gjennom refleksjon over virksomheters samfunnsansvar og handlingsrom innenfor gjeldende regelverk.

  Andre ressurser og kilder

  Top bidragsytere

  Finnfasit Founder

  Finnfasit Founder

  13 bidrag

  # 1