Sammendrag kapittel 3 Fokus 2013 Samfunnsfag

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Medlemskap gir deg full tilgang til en omfattende samling av dokumenter.

Emne

Samfunnsfag

Type

Sammendrag

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

256

Sider

1

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Det anbefales sterkt å kun bruke dokumentene som en supplementær kilde til hjelp. Det er viktig å huske at den virkelige læringen kommer fra å gjøre oppgavene selv, og at kopiering kan føre til alvorlige konsekvenser i form av plagiat. Derfor bør man alltid sørge for å forstå og anvende kunnskapen på egen hånd, i stedet for å avhenge utelukkende av dokumentene.

Utdrag

Sammendrag kap 3

Pluralistisk samfunn- Vil si at ulike grupper i befolkingen har rett til å kjempe for de sakne de brenner for. For eksempel muslimer og kristne

Homogent samfunn- Er et samfunn der innbyggerne har mange og klare fellestrekk. Norge kan være et homogent, og et ikke homogent samfunn, det kommer an på hvordan du ser på det.

Etnisk gruppe- Det er en gruppe mennesker som mener de har samme opprinnelse. De har viktige kjennetegn som gjør at de skiller seg ut fra andre grupper. For eksempel religion, språk, tradisjoner og historie.

Etnisk tilhørighet- Er hvor en person føler at han hører hjemme. Eks ei jente som flyttet fra India til Norge når hun var 5 år, synes nok at hun er mest Norsk enn Indisk.

Urfolk- Det er den eldste folkegruppen som har holdt til på spesielle landområder. For eksempel er samene urfolket i Norge. De fleste samene mestrer to språk, det vi si at man er tospråklig.

Fornorskningspolitikk- Det var en politikk hvor den norske stat hadde som mål å forno

...

Tilsvarende dokumenter

Sammendrag kapittel 2 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 2 Samfunn- Er det begrep vi bruker om en gruppe mennesker som deler fellesskap, ofte knytta til et geografisk område. Det finnes ...

Sammendrag kapittel 4 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Sammendrag kap 4 Kultur- Kultur kan ha mange forskjellige betydninger. Men her sier definisjonen at kultur er de verdier, kunnskaper og ferdigheter s...

Gloseliste Politikk

Samfunnsfag - 3. oktober 2022

Gloseliste – Politikk Partigruppe Representantene... som er valgt fra samme politiske parti (i Stortinget) Parlamentarisk... leder Lederen for sto...

Rapport om kjonsroller Fokus Samfunnsfag karakter 5

Samfunnsfag - 21. august 2022

Rapport om kjønnsroller i lektøyskataloger Et tema som er veldig omdiskutert i dagens samfunn, er kjønnsroller. Forventinger til hvordan et menneske ...

Sammendrag kapittel 14 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Arbeidsmiljøet Man jobber mer effektivt på arbeidsplasser hvor man trives og har muligheter til å være med å planlegge og bestemme over egen arbeidss...

Sammendrag kapittel 12 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Ulike lønnssystemer Tidslønn: Er et lønnssystem som sikrer deg en avtalt grunnlønn, og du får betalt etter hvor lange du jobber. Nattarbeid og overti...

Maktfordeling Samfunnskunnskap NDLA

Samfunnsfag - 8. november 2022

11/8/22, 5:40 PMMaktfordeling - Samfunnskunnskap - NDLA https://ndla.no/nb/subject:1:470720f9-6b03-40... og medborgerskap Det norske demokratiet Mak...

Sammendrag kapittel 13 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Arbeid og ledighet Hvorfor arbeider vi? Arbeid gir oss inntekter Gjennom arbeid får vi bruke og utvikle våre evner og anlegg Arbeid og yrke gir os...

Sammendrag kapittel 1 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Kapittel 1 Kultur og samfunn ...