Kvifor Trump Nynorsk artikkel

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

Nynorsk

Type

Artikkel

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

313

Sider

1

Opplastet

23. oktober 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Kvifor Trump?

Det amerikanske valet har aldri vore meir kontroversiell enn no. Trump har fått fleire stemmer enn det han fekk for fire år sidan. Kva kan årsakene til det vera? Det skal bli diskutert i denne teksten.

USA er eit stort land med fleire hundre millionar menneske. Gjennom historia har folket i mange av statane hatt det same politiske synet. Til dømes, har Oklahoma alltid vore ein raud stat. I følgje media har republikkane fått sterkare tru på partiet dykkar. Det er fordi, det har vorte lagt større fokus på dei raude statane enn dei blå. Det innrømte også trump ved å seia «viss du tar dei blå statane ut, er vi på eit nivå som eg ikkje trur nokon i verda ville ha vera på». Det har ført til at fleire innbyggarar i til dømes Oklahoma har valt å stemma på Trump.

Mange av det Amerikanske folket prioriterer økonomi føre alt. Som vi alle veit, er Trump ein meister når det gjeld økonomi. I løpet av dei siste fire åra, har han gjort enn betre jobb for økonomien til USA e

...

Tilsvarende dokumenter

Nynorsk tilleggsliste

Nynorsk - 11. november 2022

8) Tilleggsliste I tilleggslista bak i ordlista (papirutgåve) kan vi slå opp bokmålsord og finne ut kva dei heiter på nynorsk. 9) Nynorskord Nynorsk Døme Bokmål annan... – anna – andre annleis auge – auget – (fleire) auge – (alle) augaaugneblink – augneblinken berrebu – bur – budde – har bud...

Sidemål Tentamen Høst 2022

Nynorsk - 15. oktober 2022

Del A Viktigheten til hud Diktet «Eg studerer huda di» og utdraget fra «Utsiden: hud og hår», informerer oss om viktigheten av huden vår. Diktet er skrevet av Marianne Clementine Håheim, mens utdraget er fra Bill Bryson. Forfatterne ønsker å formidle leserne om at huden er vårt største organ,...