Oblig 2 IN1150

Du har ikke tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og kan laste ned så mange du vil.

Emne

IN1150 Logiske metoder

Type

Oblig

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

1

Ord

528

Sider

4

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Oblig 2 i IN1150

Espen Noreng

10. februar 2022

Oppgave 1

(a)

P¬¬P−→P

1111

010

(b)

P Q

¬(P−→(Q∨P))

1 101 1 1 1 1

0 1

00 1 1 1 0

1 001 1 0 1 1

0 0

00 1 0 0 0

(c)

PQ R(P∧(Q∨R))−→(P∨(Q∧R))

1 1 11 1 1 1 111 1 1 1 1

1 1 01 1 1 1 011 1 1 0 0

1 0 11 1 0 1 111 1 0 0 1

1 0 0

1 0 0 0 011 1 0 0 0

0 1 10 0 1 1 110 1 1 1 1

0 1 0

0 0 1 1 010 0 1 0 0

0 0 10 0 0 1 110 0 0 0 1

0 0 0

0 0 0 0 010 0 0 0 0

Oppgave 2

(a)A⇔D

Disse er ekvivalente fordi de har samme sannhetsverdi for enhver til-

ordning av sannhetsverdier til utsagnsvariabelene. Se sannhetsverdi-

tabell nedenfor.

P Q R(P−→(Q∧R))(¬P∨ ¬Q)∨R)

1 1 111

1 1 0

00

1 0 100

0 1 111

1 0 0

00

0 1 011

0 0 1

11

0 0 011

(b)B⇔E

Disse er ekvivalente fordi de har samme sannhetsverdi for enhver til-

ordning av sannhetsverdier til utsagnsvariabelene. Se sannhet

...

Tilsvarende dokumenter

Oblig 5 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 6 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 8 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 7 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 11 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 12 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 3 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 1 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022