Sammendrag kapittel 4 Terra Nova Geografi

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

Geografi

Type

Sammendrag

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1181

Sider

6

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Hvor gamle er landformene?

Eldst

Viddeområder i høyfjellet

Mer enn 100 millioner år gamle

Mellomste

Store daler og fjorder

Omkring 2-3 millioner år gamle

Yngste

Elvedeltaer og elvesletter

Cirka 10 000 år gamle

I hvilken geologisk periode ble landformene vi ser i Norge dannet? De landformene vi ser i det norske landskapet i dag, er dannet i jordas mellomtid og nytid og er satt sammen av yngre og eldre landformer.

Hva er det som avgjør hvilke ytre krefter som er aktive i dannelsen av landformer? Det er klimaet som avgjør hvilke ytre krefter som er mest aktive i dannelsen av landformer.

Istiden; Isbreer som formet det norske landskapet

I dag; Isbreer former landskapet i høyfjellet, men elver har mye større betydning.

Hva påvirker erosjonen ved dannelse av landformene? Høyden og berggrunnen er to faktorer som påvirker erosjonen.

Høyde; Store høydeforskjeller fører til sterk erosjon. Da vil elver og isbreer bevege seg med større fart og grave mer effektivt.

Berggrunnen;

...

Tilsvarende dokumenter

Sammendrag kapittel 5 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 5 Vær og klima Ulike nedbørstyper: Man skiller mellom 3 typer nedbør, avhengig av årsaken til at lufta stiger eller presses til værs. Nedbør dannes når vanndampen i skyene blir kondensert, altså når den blir avkjølt. De små dråpene i skyene kolliderer og danner større dråper. Va...

Spørsmål side 278 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Det er den internasjonale mellomstatlige organisasjonen FN som står bak tusenårsmålene. Tusenårsmålene... går ut på å utrydde ekstrem fattigdom og sult, sikre utdanning for alle, styrke kvinners stilling, redusere barnedødelighet, reduserer svangerskapsrelatert dødelighet, stoppe hiv/aids, malaria ...

Sammendrag av hele boka! Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Kapittel 1 - Fra geografens verktøykasse Geografi – jordbeskrivelse. Hva ser vi og hvorfor? Befolkningsvekst, natur(krefter) KartRiktig... bilde av jordoverflaten – globus. Hvorfor 🡪 umulig å brette ut en kuleoverflate. Alle kart inneholder feil:Kartprojeksjoner – Forskjellig etter hvordan kartet...

Oppgaver side 165 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Oppgaver side 165 kap 7 Naturressurser er forekomster i naturen som mennesker har nytte av og har teknologi og økonomi til å kunne utnytte f.eks. klær og mat. En naturforekomst er en ressurs vi ikke kan utnytte, da vi ikke har teknologien eller tjener noe på det. Lagerressurser er ressurser som er...

Spørsmål side 198 og 204 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Svar på spørsmål side 198 og 204 Side 198: Spørsmål For å studere globaliseringen på globalt nivå ville jeg brukt et atlas, mens på et lokalt nivå ville jeg brukt et kommuneplankart. (Hans, 2009)(Side 188) En lokaliseringsfaktor er en faktor som er med på å avgjøre hvor en virksomhet eller en ...

Sammendrag kapittel 3 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Mineral: naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser med karakteristiske fysiske egenskaper, som krystallform, farge, glans og hardhet. Eksempel: bergarten granitt består av mineralene kvarts, feltspat og glimmer. Mineraler og bergarter Ametyst Granitt Krystallform:... dannes når...

Sammendrag Kapittel 8, 9, 10, 11 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 8-11 Lokalisering Lokaliseringsfaktorene... som er viktig for global økonomisk virksomhet og internasjonal arbeidsdeling. Hva har dette å si i dag. De ulike geografiske områdene, og grunner til at bedrifter ligger der de ligger. Globalisering – Betyr at verden har blitt mye...