Oblig 2 exphil03

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

EXPHIL

Type

Oblig

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1003

Sider

3

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Oppgavetekst:

1. Drøft Mills forsvar for at det moralsk rette er å gjøre det som vil bidra til størst

mulig lykke (Utilitarisme).

Mills forsvar for at det er moralsk rett å gjøre det som vil bidra til størst mulig lykke.

Rundt midten av 1800-tallet var det en viss uenighet om hvilken normativ ide som var den beste. De normative ideene vi skiller mellom er deontologi, dydsetikk og utilitarisme. Den sistnevnte var filosofen John Stuart Mill stor forkjemper for, og i denne teksten skal jeg se på hans forsvar for at det moralske rett er å gjøre det som vil bidra til størst mulig lykke, altså følge utilitarismen. «Utilitarisme er handlinger som riktige i den grad de fremmer lykke, gale i den grad de produserer de motsatte av lykke» (Cappelen, 2021, s.413) Mill beskriver utilitarismen som at hensikten bak en handling ikke er relevant for om en handling er rett eller gal, men derimot sier noe om en person er en god person. Hensikten bak handlingen vil derimot være relevant for om en

...

Tilsvarende dokumenter

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap....