Oblig 1 Exphil03

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

EXPHIL

Type

Oblig

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

4

Ord

483

Sider

2

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Oppgavetekst:

1. Redegjør for hva Kant legger i "sapere aude!"

Redegjørelse for hva Immanuel Kant legger i uttrykket «sapere aude!».

I denne oppgaven skal jeg redegjøre for hva Immanuel Kant legger i uttrykket «sapere aude!». Jeg skal ta utgangspunkt i teksten: «Besvarelse av spørsmålet: Hva er opplysning».

«Sapere aude!» er ifølge Kant å ha mot til å gjøre bruk av egen forstand. (Cappelen, 2021, s. 24). Men hva betyr egentlig det? For å forstå utrykket «Sapere aude» må vi definere opplysning. I teksten blir opplysning definert som når mennesket trer ut fra dets selvforskyldte umyndighet. (Cappelen, 2021, s. 24). Umyndighet, som vil si å ikke kunne bruke egen forstand. Denne umyndigheten er ifølge Kant selvforskyldt i det øyeblikket dens årsak ikke ligger i mangel på forstand, men i mangel på mot til å benytte seg av egen forstand uten ledelse fra andre. (Cappelen, 2021, s. 24). For å oppnå opplysning oppfordres derfor menneske til å tre ut av umyndigheten, og ha mot til å g

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wik...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi ...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...