Oblig 1 Exphil03

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

EXPHIL

Type

Oblig

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

1

Ord

483

Sider

2

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Oppgavetekst:

1. Redegjør for hva Kant legger i "sapere aude!"

Redegjørelse for hva Immanuel Kant legger i uttrykket «sapere aude!».

I denne oppgaven skal jeg redegjøre for hva Immanuel Kant legger i uttrykket «sapere aude!». Jeg skal ta utgangspunkt i teksten: «Besvarelse av spørsmålet: Hva er opplysning».

«Sapere aude!» er ifølge Kant å ha mot til å gjøre bruk av egen forstand. (Cappelen, 2021, s. 24). Men hva betyr egentlig det? For å forstå utrykket «Sapere aude» må vi definere opplysning. I teksten blir opplysning definert som når mennesket trer ut fra dets selvforskyldte umyndighet. (Cappelen, 2021, s. 24). Umyndighet, som vil si å ikke kunne bruke egen forstand. Denne umyndigheten er ifølge Kant selvforskyldt i det øyeblikket dens årsak ikke ligger i mangel på forstand, men i mangel på mot til å benytte seg av egen forstand uten ledelse fra andre. (Cappelen, 2021, s. 24). For å oppnå opplysning oppfordres derfor menneske til å tre ut av umyndigheten, og ha mot til å g

...

Tilsvarende dokumenter

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap....