Exphil03 Eksamen Vår 2022

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

EXPHIL

Type

Eksamen

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

2

Ord

1022

Sider

3

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Oppgavetekst:

1. Drøft Mills forsvar for at det moralsk rette er å gjøre det som vil bidra til størst

mulig lykke (Utilitarisme).

Drøfting av Mills forsvar for at det moralsk rette er å gjøre det som vil bidra til størst

mulig lykke (Utilitarisme).

I denne oppgaven skal jeg drøfte Mill sitt forsvar for at det moralsk rette er å gjøre det som bidrar til størst mulig lykke. I en historisk sammenheng var det på 1800-tallet en viss uenighet om hvilken normativ ide som var den beste. Vi skiller mellom er deontologi, dydsetikk og utilitarisme. Den sistnevnte var filosofen John Stuart Mill stor forkjemper for. Jeg skal se på hans forsvar for at det moralske rett er å gjøre det som vil bidra til størst mulig lykke, altså følge utilitarismen. «Utilitarisme er handlinger som riktige i den grad de fremmer lykke, gale i den grad de produserer de motsatte av lykke» (Cappelen, 2021, s.413) Mill beskriver utilitarismen som at hensikten bak en handling ikke er relevant for om en handling er

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wik...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi ...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...