Alle forelesningsnot- ater exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Medlemskap gir deg full tilgang til en omfattende samling av dokumenter.

Emne

EXPHIL

Type

Notater

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

4

Ord

25704

Sider

78

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Det anbefales sterkt å kun bruke dokumentene som en supplementær kilde til hjelp. Det er viktig å huske at den virkelige læringen kommer fra å gjøre oppgavene selv, og at kopiering kan føre til alvorlige konsekvenser i form av plagiat. Derfor bør man alltid sørge for å forstå og anvende kunnskapen på egen hånd, i stedet for å avhenge utelukkende av dokumentene.

Utdrag

Introduksjon til faget:

Hvorfor Exphil03?:

Viktig for å forstå dybdegående kunnskap på flere områder

Perspektiv på hva kunnskap er

Utvikle kritisk tenkning

Akademiske ferdigheter, eks god kildebruk

Sette alt inn i en historisk kontekst

Etikk, hva som ligger til grunn for hva som er rett og galt

Pensum:

Vite: Hva er kunnskap og hvordan få kunnskap

Epistemologi

Være: Hva finnes, og hva kan vi vite om disse tingene

Metafysikk

Gjøre: Hvordan skal vi handle, hva er godt og riktig, hva har verdi.

Etikk 🡪 Læren om moral

Læreboka

Hvert kapittel:

Innledning

Primærtekster = originaltekster

Tenk selv!

Hvorfor tenke selv? Hva er bra med det? Og hva går det egentlig ut på?

Introduksjon:

Hvorfor tenke selv?

I noen situasjoner er man nødt til å tenke selv, fordi det ikke er noen annen utvei:

Uenighet: Mange mener mye, og man blir nødt til å tenke selv for å finne ut hvor man vil stå.

Hvilken informasjon kan man stole på?

Kompleksitet: Noen spørsmål er av den type

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Argumenterende tekst Oblig 2

Exphil - 1. februar 2023

Menon og slavegutten Argumenterende... tekst, 2. Obligatoriske oppgave. 51. Drøft om eksempelet med slavegutten og læring i Menon viser det Sokrat...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi ...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...

Redegjør for hva Kant legger 1

Exphil - 12. mars 2023

Redegjør for hva Kant legger i «Sapere Aude». Antall ord: 430 «Tenk selv» er et ideal. Hva betyr det å tenke selv? Immanuel Kant var en tysk filo...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Skrivetips til EXPHIL

Exphil - 18. september 2023

1 Essay-­‐skriving  til  ExPhil       På  seminarvarianten  av  ExPhil  ved  UiO  skal  du  lære  å  skrive  t...

Descartes voks oppgave

Exphil - 18. april 2023

Antall ord: 479  7. Gi et analytisk sammendrag av Descartes’ voks-eksempel (Descartes 1 2015, Med. 2, avsnitt 11 og 12) hvor du gjør rede for hvordan...