Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Personvernregler


Generelt
1.1

Disse reglene for behandling av personopplysninger `"`personvernregler`"` beskriver hvordan Finnfasit.no AS `"`Finnfasit.no, oss, våre, vi`"` innhenter og behandler opplysninger om deg.

1.2

Personvernregler gjelder personopplysninger du oppgir til oss, eller som vi samler inn via hjemmesiden www.finnfasit.no og appene våre.

1.3

Finnfasit.no er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Alle henvendelser til Finnfasit.no kan gjøres via kontaktopplysningene som står oppført under pkt. 8.

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn, til hvilke formål, og hva som er rettsgrunnlaget for behandlingen
2.1

Når du besøker hjemmesiden, samler vi automatisk inn opplysninger om deg og din bruk av hjemmesiden, f.eks. om hvilken type nettleser du bruker, hvilke søkebegreper du bruker på hjemmesiden, hvilken IP-adresse du har, inkludert nettverkslokaliseringen, og opplysninger om din datamaskin.

2.1.1

Formålet er å optimalisere brukeropplevelsen og hjemmesidens funksjon. En slik behandling av opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre interesser i å forbedre hjemmesiden, samt vise deg relevante tilbud.

2.1.2

Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning paragraf 6, første ledd, bokstav f.

3. Markedsføring
3.1

Finnfasit.no bruker informasjonskapsler til følgende formål:

Tekniske informasjonskapsler – så vi kan huske innstillingene dine, og av sikkerhetsmessige årsaker Trafikkmåling – så vi vet hvor mange som besøker nettstedet vårt

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler i henhold til formålene nevnt over. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din for å kunne gjenkjenne datamaskinen ved tilbakevendende besøk. Det finnes ingen personopplysninger som er lagret i informasjonskapslene våre, og de kan ikke inneholde virus.

3.2 Tekniske informasjonskapsler

Tekniske informasjonskapsler kreves for å kunne bruke nettstedet vårt. Tekniske informasjonskapsler brukes av sikkerhetsmessige årsaker, og for at du skal kunne logge deg inn på nettsiden.

3.3 Google Analytics

Nettstedet bruker informasjonskapsler fra Google Analytics til å måle trafikken på nettstedet og optimalisere brukeropplevelsen. Vi ber Google om å anonymisere IP-adressen din og begrense samkjøring med andre Google-tjenester. Du kan velge bort informasjonskapsler fra Google Analytics her.

4. Mottakere av personopplysninger
4.1

Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere, som behandler opplysningene på våre vegne. Vi benytter oss av eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift, bokføring, betalingshåndtering og forbedringer av hjemmesiden, samt til utsendelse av nyhetsbrev.

4.2

Google Analytics v/Google LLC er etablert i USA. Nødvendige garantier for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens overholdelse av EU-kommisjonens ”Standard Contractual Clauses” `"`SCC`"`.

5. Dine rettigheter
5.1

Med henblikk på å skape åpenhet rundt behandlingen av dine opplysninger, skal vi, som behandlingsansvarlig, gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

5.2

Innsynsrett

5.2.1

Du har til enhver tid rett til å be oss om informasjon om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen skal oppfylle, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger som ev. er aktuelle, samt informasjon om hvor opplysningene stammer fra.

5.2.2

Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysningene vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger, kan du sende en skriftlig forespørsel til support@finnfasit.no. Du kan bli bedt om å dokumentere at du er den du utgir deg for å være.

5.3

Retten til korrigering

5.3.1

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av oss. Dersom du blir oppmerksom på at det finnes feil i opplysningene vi har registrert om deg, oppfordrer vi deg til å rette en skriftlig henvendelse til oss slik at opplysningene kan bli korrigert.

5.3.2

Opplysninger vi har samlet inn i forbindelse med din påmelding til Finnfasit.no, kan endres på ved å sende en henvendelse til oss til support@finnfasit.no.

5.4

Retten til sletting

5.4.1

I bestemte tilfeller har du rett til å få alle eller enkelte av dine personopplysninger slettet av oss, f.eks. hvis du trekker ditt samtykke tilbake og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. I den grad det er nødvendig med en fortsatt behandling av dine opplysninger, f.eks. for at vi skal kunne overholde våre rettslige forpliktelser eller for at rettskrav skal kunne avgjøres, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.

5.5

Retten til å begrense behandlingen til lagring

5.5.1

I enkelte tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset til bare å bestå av lagring, f.eks. hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg, ikke er korrekte.

5.6

Retten til dataportabilitet

5.6.1

I enkelte tilfeller har du rett til å få personopplysninger som du selv har gitt til oss, utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, og har rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

5.7

Retten til innsigelse

5.7.1

Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profilering som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring.

5.7.2

Du har dessuten når som helst rett til, av grunner knyttet til din personlige situasjon, å gjøre innsigelse mot den behandlingen av dine personopplysninger som vi foretar på grunnlag av våre legitime interesser, jf. pkt. 2.1 og 2.3.

5.8

Retten til å trekke samtykke tilbake

5.8.1

Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt oss til en bestemt behandling av personopplysninger, herunder den profileringen som foretas av deg som medlem av Finnfasit.no. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du kontakte oss på support@finnfasit.no

5.9

Retten til å klage

5.9.1

Du har til enhver tid rett til å innlevere en klage til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, over vår behandling av dine personopplysninger. Klage kan blant annet avleveres på e-post til postkasse@datatilsynet.no eller telefon +47 22 39 69 00

6. Sletting av personopplysninger
6.1

Opplysninger innsamlet om din bruk av hjemmesiden, jf. pkt. 2.1. Skal ikke lagres lenger enn det som er lovlig. Vi sletter dataene hvis du ber oss om det, og det ikke lenger er nødvendig for det opprinnelige behandlingsformålet, eller hvis du trekker tilbake ditt samtykke til videre behandling.

6.2

Opplysninger som er samlet inn i forbindelse med din påmelding til våre nyhetsbrev, blir slettet når ditt samtykke til nyhetsbrev trekkes tilbake, med mindre vi har et annet grunnlag for å behandle opplysningene.

7. Sikkerhet
7.1

Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot at personopplysninger på hendelig eller ulovlig vis blir tilintetgjort, tapt, endret eller forringet, samt mot at de blir kjent for uvedkommende eller blir misbrukt.

7.2

Bare medarbeidere med et reelt behov for å få tilgang til dine personopplysninger for å kunne utføre jobben sin, har tilgang til disse.

8. Kontaktopplysninger
8.1

Finnfasit.no er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn via hjemmesiden.

8.2

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til disse personvernreglene eller ønsker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte: E-post: support@finnfasit.no, Trimveien 8, 0372 Oslo.

9. Endringer i personvernreglene
9.1

Dersom vi foretar endringer i personvernreglene, vil du bli orientert om dette ved ditt neste besøk på hjemmesiden.

10. Versjoner
10.1

Dette er versjon 1 av personvernreglene til Finnfasit.no, datert 6.12.2021