Ofte stilte spørsmål


Kan jeg få nedlastinger tilbake hvis jeg ikke er fornøyd?

Ja, det kan du! Skriv en mail til support@finnfasit.no, med hva du ikke er fornøyd med og hvilken oppgave det gjelder.

Hva skjer hvis jeg ikke bruker opp alle nedlastningene mine?

De ubrukte nedlastingene overføres ikke til neste måned. Derfor er det lurt å bruke opp alle nedlastingene dine hver måned.

Hva får jeg tilgang til med abonnement?

Med abonnement får du tilgang til 10 nedlastninger hver måned.

Hvilke krav har dere til opplastninger av dokumenter?

Vi undersøker enhver opplastning for å forsikre oss om at de overholder våre retningslinjer for
– kildehenvisning
– rettskriving
– oversiktlighet
– sidetall
Vi kan derimot ikke gå gode for at informasjonen i ethvert dokument er korrekt, og oppfordrer alle til å være kritiske lesere.

Hvilke goder får jeg når jeg laster opp egne dokumenter?

Vi arbeider iherdig for å sette opp et system der studenter som laster opp egne dokumenter mottar belønning for sitt gode arbeid. Målet vårt er at forfatteren av populære opplastinger skal verdsettes med økt troverdighet og motta flere mulige nedlastninger i måneden. Våre mest dedikerte forfattere vil så klart få økonomisk kompensasjon. Til dags dato er det mulig å laste opp egne dokumenter her (LAST OPP FILER). Vi betaler gjennom et pro-rata system, noe som betyr at ved slutten av hver regnskapsperiode blir alle royaltyene plassert i en pott, hvorfra forfattere blir betalt i henhold til deres andel av alle nedlastinger på plattformen.

Hvordan sier jeg opp mitt abonnement?

Du kan si opp ditt abonnement på to forskjellige måter. For det første kan du sende en mail til support@finnfasit.no, så sier vi opp abonnementet ditt så fort som mulig. For det andre kan du gjøre følgende selv: Min side > Dashbord > Mine abonnement > Si opp.

Still oss flere spørsmål