Valgdeltakelse og Demokrati - Samfunnsfag
 • Login is required to access this page
  • Oppgave info

  • Visninger 156
  • Antall nedlastninger 5
  • Opplastingsdato 12/22/2020

  Valgdeltakelse og Demokrati - Samfunnsfag

  Trinn: VG1
  Fag: Samfunnsfag 
  Karakter: 5
  Antall sider: 4
  Antall ord: 1284

  Artikkel om Valgdeltakelse og Demokrati


  Utdrag fra Valgdeltakelse og Demokrati:

  I Norge har vi indirekte demokrati; og folket velger representanter som skal styre landet på vegne av dem (Haraldsen mfl. 2016), som for eksempel ved stortingsvalg. Dette privilegiet med allmenn stemmerett, der alle innbyggere har rett til å stemme (NDLA. Ukjent produksjonsår), har vi hatt helt siden 1913 da kvinnene også fikk stemmerett (Hovde mfl. 2016). I hovedsak betyr demokrati folkestyre (Haraldsen mfl. 2016), og blir sett på som noe positivt og som et privilegium av de fleste. Til tross for at befolkningen i Norge er så heldig å ha fritt valg og folkestyre, er det flere grupper i det norske samfunnet som ikke engasjerer seg like mye - som for eksempel de mindre erfarne velgerne. Kan dette være et demokratisk problem? Med utgangspunkt i en undersøkelse utført av Statens sentralbyrå (SSB), skal jeg diskutere om dette er tilfelle.

  Abonner for mer→


  Tilsvarende oppgaver:

  [wp-reviews]
  Føydalsammfunnet ut ifra SPØK - Historie
  Death to 2020 - Engelsk