Sammendrag kapittel 14 Fokus 2013 Samfunnsfag

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Medlemskap gir deg full tilgang til en omfattende samling av dokumenter.

Emne

Samfunnsfag

Type

Sammendrag

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

2416

Sider

6

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Det anbefales sterkt å kun bruke dokumentene som en supplementær kilde til hjelp. Det er viktig å huske at den virkelige læringen kommer fra å gjøre oppgavene selv, og at kopiering kan føre til alvorlige konsekvenser i form av plagiat. Derfor bør man alltid sørge for å forstå og anvende kunnskapen på egen hånd, i stedet for å avhenge utelukkende av dokumentene.

Utdrag

Arbeidsmiljøet

Man jobber mer effektivt på arbeidsplasser hvor man trives og har muligheter til å være med å planlegge og bestemme over egen arbeidssituasjon.

Arbeidsmiljøloven: Er en lov som har hensikt med å sikre et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø for alle. Denne loven er det arbeidsgiveren som har ansvar for at blir fulgt opp ute i bedrifter. På vær arbeidsplass med 10 eller flere ansatte skal det være et verneombud, som skal representere arbeidstakerne om saker som gjelder arbeidsmiljøloven. Dersom forholden på arbeidsplassen er helsefarlige kan verneombudet gå til arbeidstilsynet, som kan stoppe arbeidet eller få arbeidsplassen stengt. Arbeidsmiljøloven er bygget opp av tre viktige grunnprinsipper:

Det fysiske arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig: Det innebærer at alt av maskiner skal være sikret, arbeidsplassen skal ha nødvendig verneutstyr, slik at de ansatte kan beskytte seg mot f.eks. gasser og kjemikalier. I tillegg skal arbeidet tilrettelegges slik at ingen av a

...

Tilsvarende dokumenter

Sammendrag kapittel 2 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 2 Samfunn- Er det begrep vi bruker om en gruppe mennesker som deler fellesskap, ofte knytta til et geografisk område. Det finnes ...

Sammendrag kapittel 3 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Sammendrag kap 3 Pluralistisk samfunn- Vil si at ulike grupper i befolkingen har rett til å kjempe for de sakne de brenner for. For eksempel muslimer...

Sammendrag kapittel 4 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Sammendrag kap 4 Kultur- Kultur kan ha mange forskjellige betydninger. Men her sier definisjonen at kultur er de verdier, kunnskaper og ferdigheter s...

Gloseliste Politikk

Samfunnsfag - 3. oktober 2022

Gloseliste – Politikk Partigruppe Representantene... som er valgt fra samme politiske parti (i Stortinget) Parlamentarisk... leder Lederen for sto...

Rapport om kjonsroller Fokus Samfunnsfag karakter 5

Samfunnsfag - 21. august 2022

Rapport om kjønnsroller i lektøyskataloger Et tema som er veldig omdiskutert i dagens samfunn, er kjønnsroller. Forventinger til hvordan et menneske ...

Sammendrag kapittel 12 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Ulike lønnssystemer Tidslønn: Er et lønnssystem som sikrer deg en avtalt grunnlønn, og du får betalt etter hvor lange du jobber. Nattarbeid og overti...

Maktfordeling Samfunnskunnskap NDLA

Samfunnsfag - 8. november 2022

11/8/22, 5:40 PMMaktfordeling - Samfunnskunnskap - NDLA https://ndla.no/nb/subject:1:470720f9-6b03-40... og medborgerskap Det norske demokratiet Mak...

Sammendrag kapittel 13 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Arbeid og ledighet Hvorfor arbeider vi? Arbeid gir oss inntekter Gjennom arbeid får vi bruke og utvikle våre evner og anlegg Arbeid og yrke gir os...

Sammendrag kapittel 1 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Kapittel 1 Kultur og samfunn ...