Sammendrag kapittel 13 Fokus 2013 Samfunnsfag

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Medlemskap gir deg full tilgang til en omfattende samling av dokumenter.

Emne

Samfunnsfag

Type

Sammendrag

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1357

Sider

5

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Det anbefales sterkt å kun bruke dokumentene som en supplementær kilde til hjelp. Det er viktig å huske at den virkelige læringen kommer fra å gjøre oppgavene selv, og at kopiering kan føre til alvorlige konsekvenser i form av plagiat. Derfor bør man alltid sørge for å forstå og anvende kunnskapen på egen hånd, i stedet for å avhenge utelukkende av dokumentene.

Utdrag

Arbeid og ledighet

Hvorfor arbeider vi?

Arbeid gir oss inntekter

Gjennom arbeid får vi bruke og utvikle våre evner og anlegg

Arbeid og yrke gir oss identitet

Arbeid strukturerer tiden vår og holder oss i aktivitet

Arbeid gir oss tilhørighet og sosialt felleskap

Arbeid gir oss en følelse av å være en del av samfunnsutviklingen fordi vi gjør en innsats for felleskapet

Sysselsatte: Det er personer som utfører inntektsgivende arbeid i samfunnet.

Arbeidsledig: Er arbeidssøkere uten arbeidsinntekt. Disse blir registrert av Nav-kontoret i kommunen. Man regnes ikke som arbeidsledig før man har registrert seg der. Og som arbeidsledig har man rett på dagpenger. Hvis man av ulike grunner trenger ekstra oppfølging med å skaffe seg jobb, er det nødvendig med arbeidsavklaring.

Dagpenger: Er en inntekt som utgjør ca. 60% av tidligere inntekt. Etter to år har man ikke rett på disse pengene lenger.

Nav-kontoret: Er en kombinasjon av arbeidskontor, sosialkontor og trygdekontor. Ideen bak Na

...

Tilsvarende dokumenter

Sammendrag kapittel 2 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 2 Samfunn- Er det begrep vi bruker om en gruppe mennesker som deler fellesskap, ofte knytta til et geografisk område. Det finnes ...

Sammendrag kapittel 3 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Sammendrag kap 3 Pluralistisk samfunn- Vil si at ulike grupper i befolkingen har rett til å kjempe for de sakne de brenner for. For eksempel muslimer...

Sammendrag kapittel 4 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Sammendrag kap 4 Kultur- Kultur kan ha mange forskjellige betydninger. Men her sier definisjonen at kultur er de verdier, kunnskaper og ferdigheter s...

Gloseliste Politikk

Samfunnsfag - 3. oktober 2022

Gloseliste – Politikk Partigruppe Representantene... som er valgt fra samme politiske parti (i Stortinget) Parlamentarisk... leder Lederen for sto...

Rapport om kjonsroller Fokus Samfunnsfag karakter 5

Samfunnsfag - 21. august 2022

Rapport om kjønnsroller i lektøyskataloger Et tema som er veldig omdiskutert i dagens samfunn, er kjønnsroller. Forventinger til hvordan et menneske ...

Sammendrag kapittel 14 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Arbeidsmiljøet Man jobber mer effektivt på arbeidsplasser hvor man trives og har muligheter til å være med å planlegge og bestemme over egen arbeidss...

Sammendrag kapittel 12 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Ulike lønnssystemer Tidslønn: Er et lønnssystem som sikrer deg en avtalt grunnlønn, og du får betalt etter hvor lange du jobber. Nattarbeid og overti...

Maktfordeling Samfunnskunnskap NDLA

Samfunnsfag - 8. november 2022

11/8/22, 5:40 PMMaktfordeling - Samfunnskunnskap - NDLA https://ndla.no/nb/subject:1:470720f9-6b03-40... og medborgerskap Det norske demokratiet Mak...

Sammendrag kapittel 1 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Kapittel 1 Kultur og samfunn ...