Sammendrag kapittel 12 Fokus 2013 Samfunnsfag

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

Samfunnsfag

Type

Sammendrag

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1142

Sider

5

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Ulike lønnssystemer

Tidslønn: Er et lønnssystem som sikrer deg en avtalt grunnlønn, og du får betalt etter hvor lange du jobber. Nattarbeid og overtid blir plusset på grunnlønna. Denne typen lønn er vanlig for folk som arbeider i staten, fylkeskommunen eller kommunene.

Fordel: Fordelen med tidslønn er sikkerheten. Du vet hva du får i lønn hver måned, og du kan måle om du har flere timer enn avtalt og har krav på mer lønn.

Ulempe: Ulempen er at ekstra innsats og økt intensivitet ikke premieres.

Prestasjonslønn: Er et lønnssystem som premierer effektivitet og innsats. Dette lønnssystemet tar utgangspunkt i bonussystemer som akkord og provisjon. Denne typen lønn er vanlig for håndverksyrkene og telefonselgeryrkene.

Fordel: Fordelen med prestasjonslønn er muligheten for ekstra fortjeneste, viss man f.eks. jobber mye eller utfører et bra arbeid.

Ulempe: Ulempen med prestasjonslønn er at lønnsintjektene blir uforutsigbare og kan endre seg. I tillegg kan ønsket om høy lønn gi så høyt ar

...

Tilsvarende dokumenter

Sammendrag kapittel 2 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 2 Samfunn- Er det begrep vi bruker om en gruppe mennesker som deler fellesskap, ofte knytta til et geografisk område. Det finnes ...

Sammendrag kapittel 3 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Sammendrag kap 3 Pluralistisk samfunn- Vil si at ulike grupper i befolkingen har rett til å kjempe for de sakne de brenner for. For eksempel muslimer...

Sammendrag kapittel 4 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Sammendrag kap 4 Kultur- Kultur kan ha mange forskjellige betydninger. Men her sier definisjonen at kultur er de verdier, kunnskaper og ferdigheter s...

Gloseliste Politikk

Samfunnsfag - 3. oktober 2022

Gloseliste – Politikk Partigruppe Representantene... som er valgt fra samme politiske parti (i Stortinget) Parlamentarisk... leder Lederen for sto...

Rapport om kjonsroller Fokus Samfunnsfag karakter 5

Samfunnsfag - 21. august 2022

Rapport om kjønnsroller i lektøyskataloger Et tema som er veldig omdiskutert i dagens samfunn, er kjønnsroller. Forventinger til hvordan et menneske ...

Sammendrag kapittel 14 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Arbeidsmiljøet Man jobber mer effektivt på arbeidsplasser hvor man trives og har muligheter til å være med å planlegge og bestemme over egen arbeidss...

Maktfordeling Samfunnskunnskap NDLA

Samfunnsfag - 8. november 2022

11/8/22, 5:40 PMMaktfordeling - Samfunnskunnskap - NDLA https://ndla.no/nb/subject:1:470720f9-6b03-40... og medborgerskap Det norske demokratiet Mak...

Sammendrag kapittel 13 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Arbeid og ledighet Hvorfor arbeider vi? Arbeid gir oss inntekter Gjennom arbeid får vi bruke og utvikle våre evner og anlegg Arbeid og yrke gir os...

Sammendrag kapittel 1 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Kapittel 1 Kultur og samfunn ...