Maktfordeling Samfunnskunnska- p NDLA

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

Samfunnsfag

Type

Sammendrag

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

388

Sider

6

Opplastet

8. november 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

11/8/22, 5:40 PMMaktfordeling - Samfunnskunnskap - NDLA

https://ndla.no/nb/subject:1:470720f9-6b03-40cb-ab58-e3e130803578/topic:1:3d26f57e-a8c9-45e5-bc57-2d31df53f969/topic:1:27f37dfa-783e-4c

...

1/6

Samfunnskunnskap

Demokrati og medborgerskap

Det norske demokratiet

Maktfordeling

Prinsippet om maktfordeling i et samfunn ble lansert av statsrettsfilosofen

Montesquieu. Hans utgangspunkt var at den som har makt, er tilbøyelig til å

misbruke den. Det er derfor viktig å ha innebygde mekanismer som

forhindrer maktmisbruk.

LK20

Vis kompetansemål

FAGARTIKKEL

Maktfordeling

Min NDLA Innhold

11/8/22, 5:40 PMMaktfordeling - Samfunnskunnskap - NDLA

https://ndla.no/nb/subject:1:470720f9-6b03-40cb-ab58-e3e130803578/topic:1:3d26f57e-a8c9-45e5-bc57-2d31df53f969/topic:1:27f37dfa-783e-4c

...

2/6

I 1748 foreslo Montesquieu en tredeling av statsmakten, der de ulike statsmaktene

skulle operere uavhengig av hverandre og hindre hverandre i maktmisbruk.

De tre statsmaktene han tenkte på, var:

den lovgivende

...

Tilsvarende dokumenter

Sammendrag kapittel 2 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 2 Samfunn- Er det begrep vi bruker om en gruppe mennesker som deler fellesskap, ofte knytta til et geografisk område. Det finnes store samfunn som verdenssamfunnet, og små som familien. Flere eksempler er arbeidsplasser, skoler, nasjoner og trossamfunn. Storsamfunn-... Når et s...

Sammendrag kapittel 3 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Sammendrag kap 3 Pluralistisk samfunn- Vil si at ulike grupper i befolkingen har rett til å kjempe for de sakne de brenner for. For eksempel muslimer og kristne Homogent samfunn- Er et samfunn der innbyggerne har mange og klare fellestrekk. Norge kan være et homogent, og et ikke homogent samfunn, ...

Sammendrag kapittel 4 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Sammendrag kap 4 Kultur- Kultur kan ha mange forskjellige betydninger. Men her sier definisjonen at kultur er de verdier, kunnskaper og ferdigheter som overføres fra generasjon til generasjon, ofte i litt forandret form. Kulturen kommer til utrykk gjennom vaner, tradisjoner og handlinger, som for ...

Gloseliste Politikk

Samfunnsfag - 3. oktober 2022

Gloseliste – Politikk Partigruppe Representantene... som er valgt fra samme politiske parti (i Stortinget) Parlamentarisk... leder Lederen for stortingsrepresentantene i sin egen partigruppe Lovgivende/utøvende/dømmende... makt Maktfordelingsprinsippet,... for at ikke en enhet skal ha for mye ...

Rapport om kjonsroller Fokus Samfunnsfag karakter 5

Samfunnsfag - 21. august 2022

Rapport om kjønnsroller i lektøyskataloger Et tema som er veldig omdiskutert i dagens samfunn, er kjønnsroller. Forventinger til hvordan et menneske skal være, knyttet til kjønn. Det sies at det samfunnet vi vokser opp i er et likestilt samfunn, hvor kvinner og menn har de samme rettighetene og mul...

Sammendrag kapittel 14 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Arbeidsmiljøet Man jobber mer effektivt på arbeidsplasser hvor man trives og har muligheter til å være med å planlegge og bestemme over egen arbeidssituasjon. Arbeidsmiljøloven:... Er en lov som har hensikt med å sikre et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø for alle. Denne loven er det arbeidsgive...

Sammendrag kapittel 12 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Ulike lønnssystemer Tidslønn: Er et lønnssystem som sikrer deg en avtalt grunnlønn, og du får betalt etter hvor lange du jobber. Nattarbeid og overtid blir plusset på grunnlønna. Denne typen lønn er vanlig for folk som arbeider i staten, fylkeskommunen eller kommunene. Fordel: Fordelen med tidsløn...

Sammendrag kapittel 13 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Arbeid og ledighet Hvorfor arbeider vi? Arbeid gir oss inntekter Gjennom arbeid får vi bruke og utvikle våre evner og anlegg Arbeid og yrke gir oss identitet Arbeid strukturerer tiden vår og holder oss i aktivitet Arbeid gir oss tilhørighet og sosialt felleskap Arbeid gir oss en følelse av å ...

Sammendrag kapittel 1 Fokus 2013 Samfunnsfag

Samfunnsfag - 21. august 2022

Kapittel 1 Kultur og samfunn ...