Dimensjonene i Islam Religion og etikk

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

Religion og etikk

Type

Innlevering

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

360

Sider

4

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

RELIGIONSDIMENSJONENE I ISLAM

LÆREDIMENSJONEN

Syn på verden: Allah skapte verden, Profeten Muhammed, Sju verdener, 5 søyler

Gudstro: Troen på en Gud (Allah) Monoteisme, Allah skapte verden, Trosbekjennelsen, Koranen

Frelse: Veiledning fra koranen, Dommedag, Paradiset – helvete

Koranen

Mekka

Renslighet

Iman

Moske

Bønn

Kaba

RITUELLE DIMENSJONEN

Bønn: 5 bønner om dagen, bønneteppe, fredagsbønn i moske.

Ramadan

Id-al-fitr

Id-al-adha

Pilegrimsreisen (mekka)

Overgangsritualer: Omskjæring, trosbekjennelse i øret...

MATERIELLE DIMENSJONEN

Bildeforbud: Gud kan ikke gripes av sansene våre

Kalligrafi, ornamentikk og arabesker (plantemønstre)

Kleskodeks

Skjegg (sunna)

Egen avdeling for kvinner i moskeen

MYTISKE/FORTELLERDIMENSJONEN

«Gud er ikke skapt, men alltid vært der»

Hadith-samlingene

Muhammed, Jesus og Moses er profeter

Dommedag

Paradis/helvete

Trosbekjennelsen (Shahada): «Det er ingen gud uten Gud, og Muhamm

...

Tilsvarende dokumenter

Oppgaver side 114, 119 og 123 I samme verden Religion og etikk

Religion og etikk - 21. august 2022

Oppgaver s. 114 Hvorfor er arabisk et hellig språk? Arabisk regnes for muslimene som et hellig språk, fordi deres hellige bok Koranen er skrevet på arabisk. Gjør rede for Koranens betydning i Islam Som sagt inneholder Koranen regler, lover og ulike retningslinjer for hvordan man skal være en...

Religionforsvar og religionskritikk Religion og etikk

Religion og etikk - 21. august 2022

Religionskritikk og Religionsforsvar Eksempler... på religionskritikk som har kommet innenfra er for eksempel Luthers misnøye med hvordan kristne praktiserte religionen sin. Ifølge Luther var en reformasjon nødvendig for å få frem den egentlige «kristendommen». Kristen praksis måtte renses for ...

Den marianske forfølgelse

Religion og etikk - 14. november 2022

Den marianske forfølgelse Brenningen... avJohn Hooperunder den marianske forfølgelse. Den marianske forfølgelse(engelskThe Marian Persecutions)er en betegnelse på den religiøse forfølgelsen avprotestanterunder denkatolskedronningMaria I av Englandi det 16. århundre. Det var på grunn av denne forfø...

Oppgaver side 129, 131 og 135 I samme verden Religion og etikk

Religion og etikk - 21. august 2022

Oppgaver s. 129 Hvorfor ble Islam delt inn i to hovedretninger? Islam ble delt i to hovedretninger etter Muhammeds død. Det var uenigheter om som skulle være hans etterfølger. De som mente at hans fetter og svigersønn skulle ta over, var sjia-muslimene. På den andre siden har vi sunni-muslim...

Sammendrag Islam og Buddhisme Religion og etikk

Religion og etikk - 21. august 2022

NOTATER TIL PRØVE– ISLAM & BUDDHISME Kapittel 3 – Islam Utbredelse og særpreg i norsk sammenheng: I dag finnes det mer enn 1,5 milliarder muslimer i verden. Islam har sitt utspring i Midtøsten, men i dag lever det flest muslimer øst i Asia med tyngdepunkt i land som Indonesia, Pakistan og Bangla...

Dimensjonene i Buddhismen Religion og Etikk

Religion og etikk - 21. august 2022

Dimensjonene i Buddhismen Rituelle Dimensjonen: Et viktig punkt i den rituelle dimensjonen er meditasjon, og for de fleste buddhister er dette nødvendig for å oppnå oppvåkning. Pilegrimsreisen er en annen sentral del av den rituelle dimensjonen. Sentrale steder og reiser i Buddhas liv danner ut...

Alle oppgaver Islam I samme verden Religion og etikk

Religion og etikk - 21. august 2022

ISLAM Oppgaver s. 104 Hva er pilgrimenes hvite klær et uttrykk for? Under hajj, altså pilegrimsreisen er alle menn pålagt å kle seg i hvite klær. Det hvite klærne er et uttrykk for likeverd, og derfor er det viktig at alle bruker dette. Hva er Kaba et symbol på? Den svarte stenen i de...

Platon, Simone De Beauvoir, Mahatma Gandhi Religion og etikk

Religion og etikk - 21. august 2022

Arbeidsoppgave om filosofer Platon Platon... var en athensk filosof under den klassiske perioden i antikkens Hellas, grunnlegger av den platonistiske tankeskolen, og akademiet, den første institusjonen for høyere læring i den vestlige verden. Platons teori om former hevder at det fysiske ...

Humanisme og filosofi Spørsmål side 229 til 285 I Samme Verden Religion og etikk

Religion og etikk - 21. august 2022

Spørsmål om humanismen og filosofi 229 De viktigste betydningene for ordet humanisme er felles verdigrunnlag i samfunnet, og det uavhengige menneske, menneske i sentrum Humanismen som en felles arv får fram bestemte trekk ved vestlig tenkning igjennom 2500 år, de trekkene som får frem menn...

Oppgaver side 251 256 og 271 I samme verden Religion og etikk

Religion og etikk - 21. august 2022

s. 251 Kjennetegnene ved en filosofisk fremgangsmåte er spørsmålet om hvorfor ting er som de er. Bruken av hva og hvorfor er sentrale og blir svært mye brukt i denne tilnærmingen til ting. Ordet filosofi bygger på to greske ord: Filia og Sofia. Filia betyr vennskap eller kjærlighet, mens sofia ...

Dimensjonene i Kristendommen Religion

Religion og etikk - 21. august 2022

Dimensjonene i kristendommen Trosdimensjonen De... kristne tror det er gud som har skapt verden, mennesket og at han er opprettholderen av verden. De kristne tror det bare finnes en Gud, dermed er kristendommen monoteistisk. I tillegg tror de kristne at Gud kan vise seg på mange måter, treenighe...

Alle oppgaver kristendommen I samme verden Religion og etikk

Religion og etikk - 21. august 2022

Spørsmål om kristendommen Side 42 Julen feires til minne om da Jomfru Maria fødte Jesus Kristus. Han ble født i en stall i Betlehem og blir av kristne sett på som en oppfyllelse av jødiske Messias-profetier fra Det gamle testamente. Poenget med å feire jul for kristne er hovedsakelig å huske at Gu...

Alle oppgaver humansime og filosofi I samme verden Religion og etikk

Religion og etikk - 21. august 2022

Oppgaver om Humanismen og Filosofi Humanisme s.... 229: Ordet humanisme stammer fra latin, hvor det betyr «menneskelig». Vi deler ofte betydningen av ordet inn tre deler: Den humanetiske tradisjon: Dette betyr å alltid fremheve menneskets egne verdi og evnen den har til å skape noe Den ...

Sammendrag humanisme Religion og etikk

Religion og etikk - 21. august 2022

HUMANSIME Filosofi og livssyn Mennesket i sentrum Menneskeverdi Menneskelige... verdier Demokrati -> forutsetning for å kunne respektere humanismen Integritet, solidaritet og frihet Kritisk tenkning Toleranse Mangfold Bakgrunn:... Antikken - > Sokrates. Opptatt av menneskets forn...

Oppgaver side 104, 107 og 110 I samme verden Religion og etikk

Religion og etikk - 21. august 2022

Oppgaver s. 104 Hva er pilgrimenes hvite klær et uttrykk for? Under hajj, altså pilegrimsreisen er alle menn pålagt å kle seg i hvite klær. Det hvite klærne er et uttrykk for likeverd, og derfor er det viktig at alle bruker dette. Hva er Kaba et symbol på? Den svarte stenen i det sørøstlig...

Oppgaver side 240 241 og 244 i samme verden Religion og etikk

Religion og etikk - 21. august 2022

s. 240: Typiske trekk ved menneskesynet i livssynshumanismen: Mennesket... er til enhver tid i sentrum Alle mennesker er født frie Ingen mennesker er født ferdig utviklet -> dannes av miljøet rundt oss Baserer seg i stor grad på menneskerettighetserklæringen... til FN Ytringsfrihet Skapelse...

Oppgaver side 104 til 135 – I Samme Verden Religion og etikk

Religion og etikk - 21. august 2022

Side 104 De enkle klærne skal uttrykke fellesskap, renhet, og vise at man ikke tilhører noen sosial klasse. Kvinner må ikke følge slike regler under pilegrimsreisen. Ifølge Islamsk tradisjon Kaba er et symbol på indre fattigdom og tilintetgjørelse. Side 107 Religionsgrunnleggeren... Muhammad bl...

Oppgaver side 229 232 og 234 i samme verden Religion og etikk

Religion og etikk - 21. august 2022

s. 229: Ordet humanisme stammer fra latin, hvor det betyr «menneskelig». Vi deler ofte betydningen av ordet inn tre deler: Den humanetiske tradisjon: Dette betyr å alltid fremheve menneskets egne verdi og evnen den har til å skape noe Den humanetiske livsholdningen: Forbindes ofte med FN og et ...