Oblig exphil Simone de Beauvoir

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

Exphil

Type

Oblig

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

480

Sider

1

Opplastet

2. oktober 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den

andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 175-176)

Notater:

Hun nevner Hegel og beskriver det Hegel mente om at «bevisstheten som fundamentalt fiendtlig

innstilt til enhver annen bevissthet; subjektet hevder bare ved å stå i opposisjon». Så blir det også

nevnt om at folk også anerkjenne eller erkjenne at de er like, og ikke ser på noen som «Den andre»

på grunn av kriger, handler også videre.

-Dette er pga. ulikt jøder, afrikansk-amerikanske Amerika osv. er ikke kvinner en gruppe som er

fast sammen som en gruppe, men heller spredt blant menn.

-En viktig ting de Beauvoir mente er viktig å anerkjenne og som er viktig når det gjelder

kjønnsproblemer (tenk på da hun nevnte at det ikke var noen problemer for menn osv.) er

ideen om «den andre».

-De Beauvoir mener at i samfunnet er menn sett på som positiv, kvinner sett på som negativ

og ‘den andre’, og om man benekter faktumet om

...