Artikkel om valgdeltakelse og demokrati

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

Økonomi og driftsledelse

Type

Artikkel

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

1

Ord

1348

Sider

4

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Lav valgdeltakelse – en utfordring eller en rett?

I Norge har vi indirekte demokrati; og folket velger representanter som skal styre landet på vegne av dem (Haraldsen mfl. 2016), som for eksempel ved stortingsvalg. Dette privilegiet med allmenn stemmerett, der alle innbyggere har rett til å stemme (NDLA. Ukjent produksjonsår), har vi hatt helt siden 1913 da kvinnene også fikk stemmerett (Hovde mfl. 2016). I hovedsak betyr demokrati folkestyre (Haraldsen mfl. 2016), og blir sett på som noe positivt og som et privilegium av de fleste. Til tross for at befolkningen i Norge er så heldig å ha fritt valg og folkestyre, er det flere grupper i det norske samfunnet som ikke engasjerer seg like mye - som for eksempel de mindre erfarne velgerne. Kan dette være et demokratisk problem? Med utgangspunkt i en undersøkelse utført av Statens sentralbyrå (SSB), skal jeg diskutere om dette er tilfelle.

Jeg valgte å undersøke hvordan alder kan påvirke valgdeltakelse, da med hensyn på aldersgruppene 22-

...