Nynorsk tilleggsliste

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

Nynorsk

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

468

Sider

4

Opplastet

11. november 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

8) Tilleggsliste

I tilleggslista bak i ordlista (papirutgåve) kan vi slå opp bokmålsord og finne ut kva dei heiter på nynorsk.

9) Nynorskord

Nynorsk

Døme

Bokmål

annan – anna – andre annleis auge – auget – (fleire) auge – (alle) augaaugneblink – augneblinken berrebu – bur – budde – har buddbyrje - byrjar – byrja – har byrjadesse dåeigen – eiga – eige – eigne ein ellesfinne – finn – fann – har funnefinnast – finst – fanstforståingfortelje – fortel – fortalde – har fortaltframframleisfridomfryse – frys – fraus – har frosefråfå – får – fekk – har fåttgjere – gjer – gjorde – har gjortgløyme – gløymer – gløymde – har gløymtgras – grasetgut – gutengøyme – gøymer – gøymde – har gøymtgå – går – gjekk – har gåtthalde – held – heldt – har haldehalde fram heil – heilt - heilehjelpe – hjelper – hjelpte – har hjelpthovudikkjei staden for keie seg kjelde – kjelda kjensle - kjenslakjærleik – kjærleikenklede – kledet – (fleire) klede – (alle) kledakome – kjem – kom – har komekorkorleiskvakva fo

...

Tilsvarende dokumenter

Kvifor Trump Nynorsk artikkel

Nynorsk - 23. oktober 2022

Kvifor Trump? Det amerikanske valet har aldri vore meir kontroversiell enn no. Trump har fått fleire stemmer enn det han fekk for fire år sidan. Kva kan årsakene til det vera? Det skal bli diskutert i denne teksten. USA er eit stort land med fleire hundre millionar menneske. Gjennom histor...

Sidemål Tentamen Høst 2022

Nynorsk - 15. oktober 2022

Del A Viktigheten til hud Diktet «Eg studerer huda di» og utdraget fra «Utsiden: hud og hår», informerer oss om viktigheten av huden vår. Diktet er skrevet av Marianne Clementine Håheim, mens utdraget er fra Bill Bryson. Forfatterne ønsker å formidle leserne om at huden er vårt største organ,...