Nynorsk tilleggsliste

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Medlemskap gir deg full tilgang til en omfattende samling av dokumenter.

Emne

Nynorsk

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

468

Sider

4

Opplastet

11. november 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Det anbefales sterkt å kun bruke dokumentene som en supplementær kilde til hjelp. Det er viktig å huske at den virkelige læringen kommer fra å gjøre oppgavene selv, og at kopiering kan føre til alvorlige konsekvenser i form av plagiat. Derfor bør man alltid sørge for å forstå og anvende kunnskapen på egen hånd, i stedet for å avhenge utelukkende av dokumentene.

Utdrag

8) Tilleggsliste

I tilleggslista bak i ordlista (papirutgåve) kan vi slå opp bokmålsord og finne ut kva dei heiter på nynorsk.

9) Nynorskord

Nynorsk

Døme

Bokmål

annan – anna – andre annleis auge – auget – (fleire) auge – (alle) augaaugneblink – augneblinken berrebu – bur – budde – har buddbyrje - byrjar – byrja – har byrjadesse dåeigen – eiga – eige – eigne ein ellesfinne – finn – fann – har funnefinnast – finst – fanstforståingfortelje – fortel – fortalde – har fortaltframframleisfridomfryse – frys – fraus – har frosefråfå – får – fekk – har fåttgjere – gjer – gjorde – har gjortgløyme – gløymer – gløymde – har gløymtgras – grasetgut – gutengøyme – gøymer – gøymde – har gøymtgå – går – gjekk – har gåtthalde – held – heldt – har haldehalde fram heil – heilt - heilehjelpe – hjelper – hjelpte – har hjelpthovudikkjei staden for keie seg kjelde – kjelda kjensle - kjenslakjærleik – kjærleikenklede – kledet – (fleire) klede – (alle) kledakome – kjem – kom – har komekorkorleiskvakva fo

...

Tilsvarende dokumenter

Kvifor Trump Nynorsk artikkel

Nynorsk - 23. oktober 2022

Kvifor Trump? Det amerikanske valet har aldri vore meir kontroversiell enn no. Trump har fått fleire stemmer enn det han fekk for fire år sidan. ...

Sidemål Tentamen Høst 2022

Nynorsk - 15. oktober 2022

Del A Viktigheten til hud Diktet «Eg studerer huda di» og utdraget fra «Utsiden: hud og hår», informerer oss om viktigheten av huden vår. Dikte...