Sammendrag Kapittel 1 Verden som kjemikeren ser den Kjemi 1

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

Kjemi

Type

Sammendrag

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1161

Sider

3

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Kjemi: læren om stoffene, deres oppbygning, egenskaper og reaksjoner og om energiforandringer ved stoffendringene.

Moderne kjemi: samspillet mellom arbeid på makronivå, forklaring på mikronivå og kjemispråk.- Makronivå: beskrivelser med kjemiske stoffer.- Mikronivå: forklaringer med atomer, molekyler og ioner.- Kjemispråk: beregninger med formler og likninger.

Stoff: alt som har masse og opptar plass.- Rent stoff - Grunnstoff: én type atomer. Jern - Kjemisk forbindelse: to eller flere atomtyper. Natriumklorid- Blanding: to eller flere rene stoffer. Luft

Kjemikalier: rene stoffer og stoffblandinger vi kjenner sammensetningen og renheten av.

Grunnstoff: alle kjente grunnstoffer er oppført i periodesystemet etter atomsymbol bestående av første bokstav i det latinske navnet eller første bokstav og en liten bokstav. Grunnstoffene har navn etter forslag fra oppdageren godkjent av den ikke-statlige organisasjonen International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Atomsymbolet er u

...

Tilsvarende dokumenter

Sammendrag Kapittel 6 Varme, uorden og spontanitet Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Prosess: kjemiske og fysiske forandringer. Forbrenning, smelting. Eksoterm reaksjon: reaksjon som avgir energi. Her vil produktene ha lavere energi e...

Sammendrag Kapittel 9 Organisk kjemi Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Organisk kjemi: beskriver ofte en reaksjon uten fullstendig reaksjonslikning; ubalansert og uten tilstandssymboler - viktigst er utgangsstoffet og pro...

Oppgave 3 Kjemi, språk og reaksjoner NAT261

Kjemi - 18. september 2022

1 Kjemi – språk og reaksjoner Oppgave 3 NAT261 H-2018 Gruppe 7: 2 Innhold Kjemi – språk og reaksjoner .................................

Sammendrag Kapittel 8 Syrer og baser Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Egenskaper Syrer og sure løsninger Baser og basiske løsninger Smaker surt Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Endrer...

Sammendrag Kapittel 5 Stoffer reagerer Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Kjemisk reaksjon: prosess der ett eller flere utgangsstoffer/reaktanter reagerer og danner produkter. Reaksjonen beskrives med en reaksjonslikning. På...

Sammendrag Kapittel 10 Vann Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Vannets egenskaper:Forekomst: det stoffet det er mest av på jorda; 70 % av jordoverflaten.Aggregattilstander:... det eneste stoffet med alle aggregatt...

Sammendrag Kapittel 2 Formler og navn på uorganiske forbindelser Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Organiske forbindelser: de fleste forbindelser med C-atomer. Uorganiske forbindelser: har ikke C i formelen, med unntak av oksidene CO og CO2, syrene...

Sammendrag Kapittel 4 Stoffmengde og konsentrasjon Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Avogadros konstant (NA): antall partikler i ett mol av stoffet. I en stoffmengde på 1 mol er det 6,022·1023 partikler av stoffet. NA=6,022·1023 mol-1...

Sammendrag Kapittel 3 Bindinger, oppbygning og egenskaper Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Krystallinsk stoff: når partiklene i et fast stoff er pakket regelmessig i et bestemt mønster. Smelte: flytende metall. Legering: blandinger av meta...

Sammendrag Kapittel 7 Reaksjonsfart og likevekt Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Bevegelsesenergi: den energien en gjenstand har på grunn av farten sin. Den gjennomsnittlige bevegelsesenergien hos partiklene i et stoff tilsvarer te...