Oblig 7 IN1150

Du har ikke tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og kan laste ned så mange du vil.

Emne

IN1150 Logiske metoder

Type

Oblig

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

3

Ord

169

Sider

4

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Oblig 7 i IN1150

Espen Noreng

24. mars 2022

Oppgave 1

(a)Ikke

(b)Ikke

(c)Førsteordens term

(d)Førsteordens term

(e)Ikke

(f)Førsteordens term

(g)Førsteordens term

(h)Førsteordens term

(i)Førsteordens term

(j)Ikke

(k)Ikke

(l)Førsteordens term

Oppgave 2

(a)Ikke

(b)Førsteordens formel

(c)Førsteordens formel

(d)Ikke

(e)Ikke

(f)Ikke

(g)Ikke

(h)Førsteordens formel

(i)Ikke, men usikker

(j)Førsteordens formel

(k)Førsteordens formel

(l)Førsteordens formel

(m)Ikke

(n)Førsteordens formel

(o)Førsteordens formel

(p)Førsteordens formel, gitt at jeg antar at parantesen er ubetydelig.

Oppgave 3

(a)(R(x, y)−→P(a∧ ¬∀xP(x))

(b)(∃x∀y¬P(x)∨R(x, y))

Oppgave 4

f(r(e, e)), hvis ariteten til f er 1 og r er 2.

f(r(e), e), hvis ariteten til f er 2 og r er 1.

f(r, e, e), hvis ariteten til f er 3.

Oppgave 5

(a)Ub

(b)∃xScx

(c)Fca∧¬Fcb

(d)∀x∃yFxy

(e)∃x(Sax∧(Ux∧Px))

(f)¬∀xFxc

(g)∀x(Sax∧¬Sbx)

(h)∀x(Fxx−→(Px∧Ux)

(i)Trenger ikke

Oppgave 6

(a)Bodil har et stort kontor og Astrid jobber ikke overtid.

(b)Alle jobber

...

Tilsvarende dokumenter

Oblig 5 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 6 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 8 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 11 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 2 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 12 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 3 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 1 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022