Oblig 5 IN1150

Du har ikke tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og kan laste ned så mange du vil.

Emne

IN1150 Logiske metoder

Type

Oblig

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

8

Ord

737

Sider

4

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Oblig 5 i IN1150

Espen Noreng

17. mars 2022

Oppgave 1

(a){⟨a, a⟩,⟨a, b⟩,⟨b, d⟩,⟨b, b⟩,⟨c, c⟩,⟨d, d⟩}

(b){⟨a, a⟩,⟨a, b⟩,⟨b, d⟩,⟨b, a⟩,⟨d, b⟩}

(c){⟨a, a⟩,⟨a, b⟩,⟨b, d⟩,⟨a, d⟩}

(d){⟨a, a⟩,⟨a, b⟩,⟨b, d⟩,⟨a, d⟩,⟨d, a⟩,⟨d, b⟩}

Oppgave 2

(a)Nei, fordi etter definisjonen av tilslutninger går ikke dette, da tilslut-

ningen er den minste relasjonen som inneholder R og har en gitt egen-

skap(I dette tilfellet irrefleksiv). Vi kan ikke fjerne et tuppel, og der-

med har vi 1 som relaterer til seg selv og vi kan ikke ta den irrefleksive

tilslutningen av R.

(b)Ja, den irrefleksive tilslutningen av relasjonen R er relasjonen R, nem-

lig{⟨3, 2⟩,⟨2, 3⟩}

Oppgave 2

(a)Nei, fordi etter definisjonen av tilslutninger går ikke dette, da tilslut-

ningen er den minste relasjonen som inneholder R og har en gitt egen-

skap(I dette tilfellet irrefleksiv). Vi kan ikke fjerne et tuppel, og der-

med har vi 1 som relaterer til seg selv og vi kan ikke ta den irrefleksive

tilslutningen av R.

(b)Ja, den irrefleksive

...

Tilsvarende dokumenter

Oblig 6 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 8 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 7 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 11 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 2 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 12 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 3 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 1 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022