Oblig 4 IN1150

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

In1150 logiske metoder

Type

Oblig

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

3

Ord

407

Sider

3

Opplastet

4. september 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Oblig 4 i IN1150

Espen Noreng

24. februar 2022

Oppgave 1

(a)Releasjonen er ikke en funksjon. Alle elementer i definisjonsområdet

ikke er representert i funksjonen.

(b)Relasjonen er en funksjon. Den er hverken injektiv eller surjektiv.

(c)Relasjonen er en funksjon. Den er injektiv.

(d)Relasjonen er ikke en funksjon. Fordi ett element i definisjonsområdet

går til to forskjellige elementer i verdiområdet.

Oppgave 2

(a)h ={⟨1, c⟩,⟨2, a⟩,⟨3, a⟩}

(b)h[A] ={a, c}

Oppgave 3

(a)Ja, gitt at A = B. Da må hvilket som helst element som vi anvender

i definisjonsområdet bli et element i den samme mengden. Ellers er

det ikke en operasjon.

(b)Ja. f er en symmetrisk relasjon fordi hvis⟨x, y⟩ ∈R,så er⟨y, x⟩ ∈R

(c)Ja. f er en partiell ordning på A, fordi f er både refleksiv, antisymet-

risk og transitiv. Refleksiv fordi alle elementer er relatert til seg selv,

antisymetrisk fordi det ikke finnes to forskjellige elementer som er

reltatert til hverandre, transitiv fordi alt som kan gjøres i to steg kan

og

...

Tilsvarende dokumenter

Oblig 5 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 5 i IN1150 Espen Noreng 17. mars 2022 Oppgave 1 (a){⟨a, a⟩,⟨a, b⟩,⟨b, d⟩,⟨b, b⟩,⟨c, c⟩,⟨d, d⟩} (b){⟨a, a⟩,⟨a, b⟩,⟨b, d⟩,⟨b, a⟩,⟨d, b⟩} (c){⟨a,...

Oblig 6 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 6 i IN1150 Espen Noreng 17. mars 2022 Oppgave 1 (a)Basissteget består av å vise at f(0) = 9·0 er sann. Ved definisjon av f er f(0) = 0, og 9·0...

Oblig 8 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 8 i IN1150 Espen Noreng 31. mars 2022 Oppgave 1 (a)Sann (b)Sann (c)Usann (d)Sann (e)Usann (f)San... 2 (a)Oppfyllbar, gyldig (b)Oppfyllbar, gyl...

Oblig 7 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 7 i IN1150 Espen Noreng 24. mars 2022 Oppgave 1 (a)Ikke (b)Ikke (c)Førsteordens... term (d)Førsteordens term (e)Ikke (f)Førsteordens... term (...

Oblig 11 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 11 i IN1150 Espen Noreng 28. april 2022 Oppgave 1 (a) a c e b d (b)Nei. Kantene{a, e},{a, d},{c, b}og{b, d}mangler for at G skal være en kompl...

Oblig 2 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 2 i IN1150 Espen Noreng 10. februar 2022 Oppgave 1 (a) P¬¬P−→P 1111 0 010 (b) P... Q ¬(P−→(Q∨P)) 1 101 1 1 1 1 0 1 00 1 1 1 ...

Oblig 12 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 12 i IN1150 Espen Noreng 5. mai 2022 Oppgave 1 (a)01 ∗ (b)11(01) ∗ (c)1 ∗ 01 ∗ (d)0 ∗ 00(0|1) ∗... 2 A B C D ⊆ ⊆ ⊆ ⊆ = Oppgave... 3 (a)S⇒aSa⇒a...

Oblig 3 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 3 i IN1150 Espen Noreng 16. februar 2022 Oppgave 1 (a)Usann. Tallet 57 er et oddetall, større enn 55 og ikke et primtall. (b)Sann. En kontradi...

Oblig 1 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 1 i IN1150 Espen Noreng 27. August 2021 Oppgave 1 (a){0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} (b){0, 1, 2, 3, 4} (c){5, 6, 7} (d)∅ (e){6} (f)∅ (g)∅ (h){0,... ...