Oblig 10 IN1150

Dokumentet er låst pga pågående studieprosesser.

Medlemskap gir deg full tilgang til en omfattende samling av dokumenter.

Emne

In1150 logiske metoder

Type

Oblig

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

14

Ord

459

Sider

3

Opplastet

30. januar 2023

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Det anbefales sterkt å kun bruke dokumentene som en supplementær kilde til hjelp. Det er viktig å huske at den virkelige læringen kommer fra å gjøre oppgavene selv, og at kopiering kan føre til alvorlige konsekvenser i form av plagiat. Derfor bør man alltid sørge for å forstå og anvende kunnskapen på egen hånd, i stedet for å avhenge utelukkende av dokumentene.

Utdrag

Oblig 10 i IN1150

21. april 2022

Oppgave 1

(a)4

=262144

(b)

12=220

Oppgave 2

(a)Forskjellige delmengder med 1 element

4=4, og forskjellige del-

mengder med 2 elementer =

4=6

(b)Det finnes 5 delmengder med nøyaktig 3 og 4 elementer. Totalt finnes

det 16 delmengder.

(c)

Oppgave 3

Det finnes n! funkjsoner f: S -> T slik at f er bijektiv. Forklaringen er

at alle elementene bare kan treffe ett element i T, og alle elementene

må treffes. Når et element er truffet, er det alle elementene minus 1

element igjen å velge mellom.

Oppgave 4

100−3

50=1275,måter passasjerene kan fordeles i de tre kabinene.

Oppgave 5

(a){⟨3, 1⟩,⟨5, 2⟩,{4, 4},{6, 1}}

(b)<Er besteforeldre til>-relasjonen på alle mennesker.

(c)<Hvis y ser på x>-relasjonen på alle mennesker.

(d)k har ikke en invers funkjson siden k ikke er en bijektsjon. Dermed er

det ikke en en-til-en-korrespondanse fra R til R.

Oppgave 6

(a)Identitetselementet: 0, inversen til elementet x er -x.

(b)

...

Tilsvarende dokumenter

Oblig 5 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 11 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 8 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 12 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 6 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 3 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 7 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 2 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 1 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022