Oblig 1 IN1150

Du har ikke tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og kan laste ned så mange du vil.

Emne

IN1150 Logiske metoder

Type

Oblig

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

317

Sider

3

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Oblig 1 i IN1150

Espen Noreng

27. August 2021

Oppgave 1

(a){0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

(b){0, 1, 2, 3, 4}

(c){5, 6, 7}

(d)∅

(e){6}

(f)∅

(g)∅

(h){0, 1, 2, 3, 4}

Oppgave 2

A={a}B={b}C={2, 4}

Oppgave 3

(a){2}er ikke en delmengde i A ettersom det ikke finnes noen elementer

i A som er lik 2.{2}er derimot et element i A, ettersom{2, 2}={2}.

(b){{1, 2}}

Oppgave 4

(a)Ja.B\Cbetyr alle elementene i B, som ikke er i C. EttersomA⊆B,

må derforA\C⊆B\C.

(b)Nei. Siden snitt betyr mengden av nøyaktig de elementene som er på

både venstre og høyre siden av tegnet.{1}∩{2}=∅.∅∩{3}=∅.∅ ⊆ ∅.

Hvis en av mengdene er den tomme mengde, funker det ikke.

Oppgave 5

(a)E−→S

(b)S−→E

(c)E∧ ¬S

(d)(¬E−→S)∧(¬E←−S)

Oppgave 6

(a)Jeg bruker munnbind, hvis jeg er ute.

(b)Jeg er ikke ute, hvis jeg ikke bruker munnbind.

(c)Jeg er verken ute eller bruker munnbind.

(d)Jeg bruker ikke munnbind hvis jeg er ute og har det travelt.

Oppgave 7

(a)M∧ ¬T

(b)U−→M

(c)¬(U∧ ¬M)

(d)(U∧ ¬M)−→T

Oppgave 8

(a)Min katt er blid, er en nødvend

...

Tilsvarende dokumenter

Oblig 5 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 6 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 8 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 7 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 11 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 2 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 12 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022

Oblig 3 IN1150

IN1150 Logiske metoder - 21. august 2022