IN1020 Oblig 3

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

IN1020 Introduksjon til datateknologi

Type

Oblig

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

211

Sider

2

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Oppgave 1:

Nei, det er ikke mulig å invertere en funksjon ved å bare bruke 2-inputs AND-port. Hvis det skulle vært mulig, så måtte vi invertert signalet etter AND-porten, da ville det blitt en NAND-port. Grunnen til det er at definisjonen på en AND-port er at begge inputs må være 1, for at output skal være 1.

Oppgave 2:

En NAND-port inverterer signalet ut. Derfor vil en NAND-porten fungere som en inverter hvis begge signalene er like.

Oppgave 3:

a)

F1

F2

F3

F3 får samme sannhetsverdi som en XNOR-port, kunne derfor forkortet til F = (A B)’

b)

Den totale portforsinkelsen til F1 og F2 er 10 ps. Kretsene har en logisk dybde på 2, altså fra inngang til utgang går signalene gjennom 2 porter, med 5 ps forsinkelse per port. Derfor 5 x 2 = 10 ps

Den totale portforsinkelsen til F3 er 15 ps. Kretsen har en logisk dybde på 3, som vil si at den lengste veien fra inngang til utgang går igjennom 3 porter, med 5 ps forsinkelse hver. Derfor 5 x 3 = 15 ps.

c)

E

...

Tilsvarende dokumenter

IN1020 Oblig 2

IN1020 Introduksjon til datateknologi - 21. august 2022

Deloppgave 1 – LMC-programmering //Input... fra bruker //Og legger det i minneplass: tell //Henter verdi på minneplasse: tell //if tell = 0 🡪slutt //tell = tell – 1 //Lagrer på minneplass: tell //Henter input fra bruker //Adder input med verdi på minneplass: sum //Lagrer på minneplas...

IN1020 Oblig 1

IN1020 Introduksjon til datateknologi - 21. august 2022

IN1020 – Oblig 1: Sikkerhet i praksis – Forsøk nr.2 (Oppgave 7 besvart på nytt) Oppgave 1 De verdiene jeg valgte å indentifisere er personopplysninger og digitale innleveringer. For både en elev og en lærer vil personopplysninger som navn, klasse, adresse og mobilnummer, være viktige verdier....