IN1020 Oblig 3

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Medlemskap gir deg full tilgang til en omfattende samling av dokumenter.

Emne

IN1020 Introduksjon til datateknologi

Type

Oblig

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

211

Sider

2

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Det anbefales sterkt å kun bruke dokumentene som en supplementær kilde til hjelp. Det er viktig å huske at den virkelige læringen kommer fra å gjøre oppgavene selv, og at kopiering kan føre til alvorlige konsekvenser i form av plagiat. Derfor bør man alltid sørge for å forstå og anvende kunnskapen på egen hånd, i stedet for å avhenge utelukkende av dokumentene.

Utdrag

Oppgave 1:

Nei, det er ikke mulig å invertere en funksjon ved å bare bruke 2-inputs AND-port. Hvis det skulle vært mulig, så måtte vi invertert signalet etter AND-porten, da ville det blitt en NAND-port. Grunnen til det er at definisjonen på en AND-port er at begge inputs må være 1, for at output skal være 1.

Oppgave 2:

En NAND-port inverterer signalet ut. Derfor vil en NAND-porten fungere som en inverter hvis begge signalene er like.

Oppgave 3:

a)

F1

F2

F3

F3 får samme sannhetsverdi som en XNOR-port, kunne derfor forkortet til F = (A B)’

b)

Den totale portforsinkelsen til F1 og F2 er 10 ps. Kretsene har en logisk dybde på 2, altså fra inngang til utgang går signalene gjennom 2 porter, med 5 ps forsinkelse per port. Derfor 5 x 2 = 10 ps

Den totale portforsinkelsen til F3 er 15 ps. Kretsen har en logisk dybde på 3, som vil si at den lengste veien fra inngang til utgang går igjennom 3 porter, med 5 ps forsinkelse hver. Derfor 5 x 3 = 15 ps.

c)

E

...

Tilsvarende dokumenter

IN1020 Oblig 2

IN1020 Introduksjon til datateknologi - 21. august 2022

Deloppgave 1 – LMC-programmering //Input... fra bruker //Og legger det i minneplass: tell //Henter verdi på minneplasse: tell //if tell = 0 🡪...

IN1020 Oblig 1

IN1020 Introduksjon til datateknologi - 21. august 2022

IN1020 – Oblig 1: Sikkerhet i praksis – Forsøk nr.2 (Oppgave 7 besvart på nytt) Oppgave 1 De verdiene jeg valgte å indentifisere er personopplys...

Obligatorisk oppgave om Vipps IN1020

IN1020 Introduksjon til datateknologi - 16. oktober 2022

Vipps Oppgave 1 Hvor mye jeg bruker Vipps varierer fra uke til uke. Noen ganger bruker jeg Vipps en gang i uken, og andre uker opp til 5-8. Vipps ka...

Oblig 3 i IN1020 Høst 2022

IN1020 Introduksjon til datateknologi - 17. oktober 2022

1) Du kan ikke lage en inverter med to-inputs andporter ettersom en to-inputs andport vil alltid returnere 1 om begge inputene er 1 2) Slik får ma...

Oblig tallsystemer IN1020 del 2

IN1020 Introduksjon til datateknologi - 14. november 2022

Del 2 a) Tallene 0 til 9 og a=10 b=11 c=12 osv helt til u=30 Dette hadde funka fint for hvert tall i tallsystemet har sitt eget symbol, og de alle...