IN1020 Oblig 1

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

IN1020 Introduksjon til datateknologi

Type

Oblig

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

2

Ord

1002

Sider

3

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

IN1020 – Oblig 1: Sikkerhet i praksis – Forsøk nr.2 (Oppgave 7 besvart på nytt)

Oppgave 1

De verdiene jeg valgte å indentifisere er personopplysninger og digitale innleveringer. For både en elev og en lærer vil personopplysninger som navn, klasse, adresse og mobilnummer, være viktige verdier. Opplysningene som omhandler en elev vil være viktige for eleven, ettersom disse i dette tilfellet er alminnelige personopplysninger som kan knytte hvem som helst opp mot vedkommende. Dette er opplysninger de fleste ikke vil skal være allmeneie. På den samme siden vil personopplysninger være en viktig verdi for en lærer. Allikevel, er ikke opplysningene om en elev like viktig for en lærer, og omvendt.

Digitale innleveringer vil være av høy verdi for en elev av flere grunner. For eksempel vil det være viktig for en elev at hans autentiske arbeid, forblir hans, og ikke blir endret eller slettet uhensiktsmessig.

Definisjonen på en trusselaktører er en som kan tenkes å utføre en skadelig

...

Tilsvarende dokumenter

IN1020 Oblig 2

IN1020 Introduksjon til datateknologi - 21. august 2022

Deloppgave 1 – LMC-programmering //Input... fra bruker //Og legger det i minneplass: tell //Henter verdi på minneplasse: tell //if tell = 0 🡪slutt //tell = tell – 1 //Lagrer på minneplass: tell //Henter input fra bruker //Adder input med verdi på minneplass: sum //Lagrer på minneplas...

IN1020 Oblig 3

IN1020 Introduksjon til datateknologi - 21. august 2022

Oppgave 1: Nei, det er ikke mulig å invertere en funksjon ved å bare bruke 2-inputs AND-port. Hvis det skulle vært mulig, så måtte vi invertert signalet etter AND-porten, da ville det blitt en NAND-port. Grunnen til det er at definisjonen på en AND-port er at begge inputs må være 1, for at output ...