Oblig 6 IN1010

Dokumentet er låst pga pågående studieprosesser.

Medlemskap gir deg full tilgang til en omfattende samling av dokumenter.

Emne

IN1010 Objektorientert programmering

Type

Oblig

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

1

Filer

6

Kodespråk

Java

Opplastet

28. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Det anbefales sterkt å kun bruke dokumentene som en supplementær kilde til hjelp. Det er viktig å huske at den virkelige læringen kommer fra å gjøre oppgavene selv, og at kopiering kan føre til alvorlige konsekvenser i form av plagiat. Derfor bør man alltid sørge for å forstå og anvende kunnskapen på egen hånd, i stedet for å avhenge utelukkende av dokumentene.

Utdrag

 • Labyrint.java
 • Rute.java
 • Oblig6.java
 • HvitRute.java
 • SortRute.java
 • Aapning.java
1import java.io.File;
2import java.io.FileNotFoundException;
3import java.util.Scanner;
4
5public class Labyrint {
6
7  ArrayList<ArrayList<Rute>> listeMedRuteObjekter = new ArrayList<>();
8  private int antallRader;
9  private int antallKolonner;
10  private static int radTeller = -1;
11  private static int kolonneTeller = 0;
12
13  public Labyrint(String fil) {
14    try {
15
16      if (!filnavn.contains(".in")) {
17        throw new FileNotFoundException();
18      }
19
20      Scanner sc = new Scanner(new File(fil));
21
22      while (sc.hasNext()) {
23        String linje = sc.nextLine();
24        // Finner forst antall rader og kolonner
25        if (linje.contains(" ")) {
26          String[] linjeMedRaderOgKolonner = linje.split(" ");
27          int rad = Integer.parseInt(linjeMedRaderOgKolonner[0]);
28          int kolonne = Integer.parseInt(linjeMedRaderOgKolonner[1]);
29          antallRader = rad;
30      ...

Tilsvarende dokumenter

Oblig 2 IN1010

IN1010 Objektorientert programmering - 27. august 2022

Oblig 7 IN1010

IN1010 Objektorientert programmering - 28. august 2022

Oblig 3 IN1010

IN1010 Objektorientert programmering - 28. august 2022

Oblig 0 IN1010

IN1010 Objektorientert programmering - 27. august 2022

Oblig 5 IN1010

IN1010 Objektorientert programmering - 28. august 2022

Oblig 1 IN1010

IN1010 Objektorientert programmering - 27. august 2022