Historie og filosofi 2 Notater

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

Historie og filosofi

Type

Notater

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

11321

Sider

6

Opplastet

16. januar 2023

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

FORNUFT & FILOSOFI

tirsdag 14. februar 2017

20.23

 

Fornuft er evnen til logisk tenkning, vett, de kognitive delene av et menneskes psyke som gir opphav til tanken. Fornuft er den menneskelige egenskapen som gjør det mulig å trekke konklusjoner fra antagelser eller premisser.  

Rasjonalister mener at fornuft er mer pålitelig enn de overstående begreper i hva som kan betraktes som mest best eller mest sannferdig,

 

Begrepet filosofi kommer fra gresk ”filosofia”. Filos betyr glad i, elsker, og Sofia betyr kunnskap, visdom. En filosof er da en som elsker kunnskap. Men hva filosofi, eller det å filosofere er, finnes det ikke noe enkelt svar på. I hvert fall ikke et svar som alle filosofer er enige om.

Filosofi har å gjøre med systematisk refleksjon eller tenkning, men dette er ikke filosofien alene om. Dette er også et kjennetegn ved vitenskapene. En måte å nærme seg hva som kjennetegner filosofien, er å se på hva slags spørsmål filosofene stiller.

 

 

 

 

 

Isme

Thur

...