Sammendrag kapittel 3 Terra Nova Geografi

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

Geografi

Type

Sammendrag

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1197

Sider

6

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Mineral: naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser med karakteristiske fysiske egenskaper, som krystallform, farge, glans og hardhet. Eksempel: bergarten granitt består av mineralene kvarts, feltspat og glimmer.

Mineraler og bergarter

Ametyst

Granitt

Krystallform: dannes når mineraler får vokse fritt, blant annet i hulrom nede i jordskorpa, og ordne seg i et bestemt atommønster. Eksempel: ametyst.

Bergart: faste materiale, bestående av ett eller flere mineraler, som jordskorpen er bygd opp av. Mineralene opptrer her vanligvis som små mineralkorn uten en bestemt form. Bergartene deles inn ut fra måten de er dannet på.

Magmatiske bergarter: (størkningsbergarter) kollisjonssone eller spredningsakse → bergarter i flytende form kommer opp gjennom vulkaner i form av magma → magmaen avkjøles og størkner til en magmatisk bergart. De magmatiske bergartene deles inn ut fra hvor i jordskorpa magmaen størkner.

Basalt

Dagbergarter: magma som strømmer opp til jordas overfla

...

Tilsvarende dokumenter

Sammendrag kapittel 5 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 5 Vær og klima Ulike nedbørstyper: Man skiller mellom 3 typer nedbør, avhengig av årsaken til at lufta stiger eller presses til værs. Nedbør dannes når vanndampen i skyene blir kondensert, altså når den blir avkjølt. De små dråpene i skyene kolliderer og danner større dråper. Va...

Spørsmål side 278 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Det er den internasjonale mellomstatlige organisasjonen FN som står bak tusenårsmålene. Tusenårsmålene... går ut på å utrydde ekstrem fattigdom og sult, sikre utdanning for alle, styrke kvinners stilling, redusere barnedødelighet, reduserer svangerskapsrelatert dødelighet, stoppe hiv/aids, malaria ...

Sammendrag av hele boka! Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Kapittel 1 - Fra geografens verktøykasse Geografi – jordbeskrivelse. Hva ser vi og hvorfor? Befolkningsvekst, natur(krefter) KartRiktig... bilde av jordoverflaten – globus. Hvorfor 🡪 umulig å brette ut en kuleoverflate. Alle kart inneholder feil:Kartprojeksjoner – Forskjellig etter hvordan kartet...

Oppgaver side 165 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Oppgaver side 165 kap 7 Naturressurser er forekomster i naturen som mennesker har nytte av og har teknologi og økonomi til å kunne utnytte f.eks. klær og mat. En naturforekomst er en ressurs vi ikke kan utnytte, da vi ikke har teknologien eller tjener noe på det. Lagerressurser er ressurser som er...

Sammendrag kapittel 4 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Hvor gamle er landformene? Eldst Viddeområder... i høyfjellet Mer enn 100 millioner år gamle Mellomste Store daler og fjorder Omkring 2-3 millioner år gamle Yngste Elvedeltaer... og elvesletter Cirka 10 000 år gamle I hvilken geologisk periode ble landformene vi ser i Norge dannet? De la...

Spørsmål side 198 og 204 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Svar på spørsmål side 198 og 204 Side 198: Spørsmål For å studere globaliseringen på globalt nivå ville jeg brukt et atlas, mens på et lokalt nivå ville jeg brukt et kommuneplankart. (Hans, 2009)(Side 188) En lokaliseringsfaktor er en faktor som er med på å avgjøre hvor en virksomhet eller en ...

Sammendrag Kapittel 8, 9, 10, 11 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 8-11 Lokalisering Lokaliseringsfaktorene... som er viktig for global økonomisk virksomhet og internasjonal arbeidsdeling. Hva har dette å si i dag. De ulike geografiske områdene, og grunner til at bedrifter ligger der de ligger. Globalisering – Betyr at verden har blitt mye...