Sammendrag kapittel 4 Geografi - Landformer som omgir oss

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

Geografi

Type

Sammendrag

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

266

Sider

1

Opplastet

12. november 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Landformer som omgir oss

Kapittel 4

Ulike typer isbreer og landskapet de danner

Landformer dannet av isbreer

I de siste 2-3 millioner årene har breerosjon satt et tydelige preg på det norske naturlandskapet. Alpine landformer, daler og fjorder har blitt formet av breerosjon.

Erosjon er når ytre krefter tærer på berggrunnen og transporterer løsmassene bort. Breerosjon er da når isbreer er de ytre kreftene.

En isbre er en masse av snø og is som vanligvis er i bevegelse og som i hovedsak ligger på land.

Botnbreer

Botnbre er den minste bretypen. Det alpine landskapet er dannet av botnbreer. Når botnbreer graver seg inn i fjell fra flere sider samtidig, står det igjen isolerte, spisse tinder og smale egger og botner. (Alpint landskap)

I Norge finner vi alpint landskap i Jotunheimen, Rondane, på Sunnmøre, Nordland, Troms og Svalbard. Det alpine landskapet må ha blitt dannet før den siste istiden (10 000 år siden). Grunnen til dette er at det har gått for kort tid til at botnbr

...

Tilsvarende dokumenter

Sammendrag kapittel 5 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 5 Vær og klima Ulike nedbørstyper: Man skiller mellom 3 typer nedbør, avhengig av årsaken til at lufta stiger eller presses til v...

Sammendrag av hele boka! Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Kapittel 1 - Fra geografens verktøykasse Geografi – jordbeskrivelse. Hva ser vi og hvorfor? Befolkningsvekst, natur(krefter) KartRiktig... bilde av ...

Sammendrag kapittel 3 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Mineral: naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser med karakteristiske fysiske egenskaper, som krystallform, farge, glans og hardhet...

Sammendrag kapittel 4 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Hvor gamle er landformene? Eldst Viddeområder... i høyfjellet Mer enn 100 millioner år gamle Mellomste Store daler og fjorder Omkring 2-3 mill...

Kapittel 5 Geografi notater

Geografi - 31. oktober 2022

Geografi prøve notater Dato: 10.02.2021 Kap.5 vær og klima Sammendrag Vær: er det vi opplever av temperatur, skyer, nedbør, lufttrykk, vind o...

Spørsmål side 278 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Det er den internasjonale mellomstatlige organisasjonen FN som står bak tusenårsmålene. Tusenårsmålene... går ut på å utrydde ekstrem fattigdom og su...

Oppgaver side 165 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Oppgaver side 165 kap 7 Naturressurser er forekomster i naturen som mennesker har nytte av og har teknologi og økonomi til å kunne utnytte f.eks. klæ...

Spørsmål side 198 og 204 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Svar på spørsmål side 198 og 204 Side 198: Spørsmål For å studere globaliseringen på globalt nivå ville jeg brukt et atlas, mens på et lokalt niv...

Sammendrag Kapittel 8, 9, 10, 11 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 8-11 Lokalisering Lokaliseringsfaktorene... som er viktig for global økonomisk virksomhet og internasjonal arbeidsdeling. Hva ha...

Geografi hele boka

Geografi - 16. november 2022

Geografi – fellesfag VG1/VG2 -nb(s. 3-263) - Odd-Ivar Eide, Helene; Holgersen, Torgeir; JohansenCappelen Damm - 8.utg. - ISBN: 9788202575069 --- 2 ...