Geografi hele boka

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

Geografi

Type

Sammendrag

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

80033

Sider

227

Opplastet

16. november 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Geografi – fellesfag VG1/VG2 -nb(s. 3-263) - Odd-Ivar Eide, Helene; Holgersen, Torgeir; JohansenCappelen Damm - 8.utg. - ISBN: 9788202575069

--- 2 til 263

Innhold

xxx1 Generell merknad for Statpeds leselistbøker

xxx1 Forord

xxx2 Kompetansemål i læreplan i geografi – fellesfag

xxx1 Kapittel 1: Hvorfor geografi?

xxx2 Ressurser og bærekraftig utvikling

xxx2 Ut på feltarbeid!

xxx2 Kart – geografens viktigste hjelpemiddel

xxx2 Er informasjonen til å stole på?

xxx2 Hvorfor geografi?

xxx1 Kapittel 2: Indre krefter og berggrunnen i Norge

xxx2 Bli ny! – Jordoverflata i forandringens tegn

xxx2 Jordskorpa – et puslespill av plater

xxx2 Landformer dannet ved platebevegelser

xxx2 Jordskjelv

xxx2 Vulkaner

xxx2 Hvordan bergartene dannes

xxx2 Norges geologi – tre hovedområder

xxx1 Kapittel 3: Ytre krefter, landformer og ressurser i Norge

xxx2 Ytre krefter, forvitring og erosjon

xxx2 Landformer dannet av elver

xxx2 Landformer dannet av isbreer

xxx2 Vestlandet og Nord-Norge – l

...

Tilsvarende dokumenter

Sammendrag kapittel 5 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 5 Vær og klima Ulike nedbørstyper: Man skiller mellom 3 typer nedbør, avhengig av årsaken til at lufta stiger eller presses til værs. Nedbør dannes når vanndampen i skyene blir kondensert, altså når den blir avkjølt. De små dråpene i skyene kolliderer og danner større dråper. Va...

Sammendrag av hele boka! Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Kapittel 1 - Fra geografens verktøykasse Geografi – jordbeskrivelse. Hva ser vi og hvorfor? Befolkningsvekst, natur(krefter) KartRiktig... bilde av jordoverflaten – globus. Hvorfor 🡪 umulig å brette ut en kuleoverflate. Alle kart inneholder feil:Kartprojeksjoner – Forskjellig etter hvordan kartet...

Sammendrag kapittel 3 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Mineral: naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser med karakteristiske fysiske egenskaper, som krystallform, farge, glans og hardhet. Eksempel: bergarten granitt består av mineralene kvarts, feltspat og glimmer. Mineraler og bergarter Ametyst Granitt Krystallform:... dannes når...

Sammendrag kapittel 4 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Hvor gamle er landformene? Eldst Viddeområder... i høyfjellet Mer enn 100 millioner år gamle Mellomste Store daler og fjorder Omkring 2-3 millioner år gamle Yngste Elvedeltaer... og elvesletter Cirka 10 000 år gamle I hvilken geologisk periode ble landformene vi ser i Norge dannet? De la...

Kapittel 5 Geografi notater

Geografi - 31. oktober 2022

Geografi prøve notater Dato: 10.02.2021 Kap.5 vær og klima Sammendrag Vær: er det vi opplever av temperatur, skyer, nedbør, lufttrykk, vind osv. Klima: er gjennomsnitt og variasjon av været over en lengre periode. En klimanormal er gjennomsnittsverdier over 30 år, og nåværende normalpe...

Spørsmål side 278 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Det er den internasjonale mellomstatlige organisasjonen FN som står bak tusenårsmålene. Tusenårsmålene... går ut på å utrydde ekstrem fattigdom og sult, sikre utdanning for alle, styrke kvinners stilling, redusere barnedødelighet, reduserer svangerskapsrelatert dødelighet, stoppe hiv/aids, malaria ...

Oppgaver side 165 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Oppgaver side 165 kap 7 Naturressurser er forekomster i naturen som mennesker har nytte av og har teknologi og økonomi til å kunne utnytte f.eks. klær og mat. En naturforekomst er en ressurs vi ikke kan utnytte, da vi ikke har teknologien eller tjener noe på det. Lagerressurser er ressurser som er...

Spørsmål side 198 og 204 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Svar på spørsmål side 198 og 204 Side 198: Spørsmål For å studere globaliseringen på globalt nivå ville jeg brukt et atlas, mens på et lokalt nivå ville jeg brukt et kommuneplankart. (Hans, 2009)(Side 188) En lokaliseringsfaktor er en faktor som er med på å avgjøre hvor en virksomhet eller en ...

Sammendrag kapittel 4 Geografi - Landformer som omgir oss

Geografi - 12. november 2022

Landformer som omgir oss Kapittel 4 Ulike typer isbreer og landskapet de danner Landformer dannet av isbreer I de siste 2-3 millioner årene har breerosjon satt et tydelige preg på det norske naturlandskapet. Alpine landformer, daler og fjorder har blitt formet av breerosjon. Erosjon er når y...

Sammendrag Kapittel 8, 9, 10, 11 Terra Nova Geografi

Geografi - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 8-11 Lokalisering Lokaliseringsfaktorene... som er viktig for global økonomisk virksomhet og internasjonal arbeidsdeling. Hva har dette å si i dag. De ulike geografiske områdene, og grunner til at bedrifter ligger der de ligger. Globalisering – Betyr at verden har blitt mye...