Sammendrag kapittel 3 Jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier Geofag 1

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

Geofag

Type

Sammendrag

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

1

Ord

2312

Sider

8

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Sammendrag kapittel 3

Jordskjelv

Et jordskjelv oppstår når det er spenning i deler av jordskorpa, etter at litosfæreplatene har flyttet på seg.

Et jordskjelv skyldes plutselig brudd i jordskorpa når spenningen utøses.

Hvis hele litosfæreplater flytter seg i forhold til hverandre, snakker vi om mega-skjelv.

Det punktet jordskjelvet starter, kalles jordskjelvets sentrum. Derfra brer jordskjelvbøler seg ut i alle retninger.

Punktet som ligger på jordoverflaten, rett over skjelvets sentrum, kalles jordskjelvets episenter

Når bruddet forplanter seg utover fra jordskjelvets sentrum, oppstår det en bruddsone som kalles forkastning. Disse forkastningene kan være mange kilometer lange, eks San Andreas forkastningen.

Jordskjelvbølger

Jordskjelvbølger er rystelser i jordskorpa, og jordskjelvbølger forplanter seg gjennom jordas indre som to ulike bølgebevegelser.

Seismologi er læren om jordskjelv, og seismologer studerer ved hjelp av seismografer rystelser i jordskorpa helt ned til en

...

Tilsvarende dokumenter

Sammendrag kapittel 4 Været Geofag 1

Geofag - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 4 Været Temperatur Temperaturen... på jordoverflaten avtar med økende geografisk bredde. Isotermer er linjer på kartet som er ...

Sammendrag kapittel 2 Geologi Geofag 1

Geofag - 21. august 2022

Kapitel 2 – Terra Mater – Geologi Geologi handler om hvordan jorda er dannet Forklar det geologiske kretsløpet Det geologiske kretsløpet er et kret...

Vær og klima - En sekser tekst - Geofag

Geofag - 19. oktober 2022

Vær og klima - En sekser tekst Geofag (Videregående skole (VG)) Downloaded by Mariam Jikete (mariamjikete@gmail.com) lOMoARcPSD|17705692 Kapi... 4 ...

Sammendrag kapittel 1 Jorda Geofag 1

Geofag - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 1 Jorda Læreplanen i Geofag: «Elevene skal kunne gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes for å fastsette ...