Sammendrag kapittel 2 Geologi Geofag 1

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

Geofag

Type

Sammendrag

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1051

Sider

3

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Kapitel 2 – Terra Mater – Geologi

Geologi handler om hvordan jorda er dannet

Forklar det geologiske kretsløpet

Det geologiske kretsløpet er et kretsløp hvor alle bergarter deltar. Vi skiller mellom de tre hovedgruppene magmatiske, sedimentære og metamorfe bergarter.

Kretsløpet tar utgangspunkt i at magmatiske bergarter blir dannet av magma fra vulkaner som størkner enten inni eller oppå jordskorpa. På grunn av de ytre kreftene som elver, breer, forvitring og vind, blir landoverflaten slitt og man sier at bergartene blir erodert. Da blir det dannet løsmasser, som leire, sand og grus, som blir transporter og avsatt utenfor kontinentkystene eller i store innsjøer. Der blir løsmassene over tid utsatt for diagenese og blir til sedimentære bergarter, også kalt avsetningsbergarter. F.eks blir sand til sandstein.

Som et resultat av vulkaner og platekollisjoner kan de sedimentære og det magmatiske bergartene bli omdannet til en metamorf bergart. Dette skjer fordi når to plater kolliderer

...

Tilsvarende dokumenter

Sammendrag kapittel 4 Været Geofag 1

Geofag - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 4 Været Temperatur Temperaturen... på jordoverflaten avtar med økende geografisk bredde. Isotermer er linjer på kartet som er trukket gjennom steder på jordoverflaten med samme temperatur. Varmekapasiteten er hvor lenge noe holder på varmen, f.eks. har havvannet stor varmek...

Vær og klima - En sekser tekst - Geofag

Geofag - 19. oktober 2022

Vær og klima - En sekser tekst Geofag (Videregående skole (VG)) Downloaded by Mariam Jikete (mariamjikete@gmail.com) lOMoARcPSD|17705692 Kapi... 4 – Vær og klima 1.Hva er forskjellen på vær og klima? Forklar med dine egne ord Svar: Klima forteller om værforholdene på et sted over en lang periode ...

Sammendrag kapittel 3 Jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier Geofag 1

Geofag - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 3 Jordskjelv Et jordskjelv oppstår når det er spenning i deler av jordskorpa, etter at litosfæreplatene har flyttet på seg. Et jordskjelv skyldes plutselig brudd i jordskorpa når spenningen utøses. Hvis hele litosfæreplater flytter seg i forhold til hverandre, snakker vi om...

Sammendrag kapittel 1 Jorda Geofag 1

Geofag - 21. august 2022

Sammendrag kapittel 1 Jorda Læreplanen i Geofag: «Elevene skal kunne gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes for å fastsette relativ og absolutt alder» Hvordan ble jorda til? Sola og planetene (jorda) ble til fra en tåke av gass og støv ved navn soltåken. Etter hvert fikk ...