Uke9 2 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Medlemskapet gir deg tilgang til en omfattende samling av dokumenter.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

2115

Sider

6

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Det anbefales sterkt å kun bruke dokumentene som en supplementær kilde til hjelp. Det er viktig å huske at den virkelige læringen kommer fra å gjøre oppgavene selv, og at kopiering kan føre til alvorlige konsekvenser i form av plagiat. Derfor bør man alltid sørge for å forstå og anvende kunnskapen på egen hånd, i stedet for å avhenge utelukkende av dokumentene.

Utdrag

Identitet i filosofi: Kjønn og feminisme

Litt fakta om kvinner i filosofi

Det er to temaer innen identitet og filosofi: Det ene er identitet i filosofi – spesialt kjønn, den andre en kontraktsteori og dens menneskesyn.

Lav andel kvinnelige studenter i filosofi, mens på videregående er det flere kvinner innen filosofi.

Er kjønnsbalansen et problem:

1. Rettferdighet: Er det reelt lik tilgang til faget eller skyldes det lave antallet at kvinner blir utestengt?

2. Faglig kvalitet: Faget mister mange dyktige kandidater, og faget mister potensielt mange viktige filosofiske synspunktet som knytter seg til kvinners standpunkt

Hva er feministisk filosofia?

Det er ofte basert på tanken om at kvinner er undertrykket, eller har en ubegrunnet dårligere situasjon enn menn.

Likheten: Argumenterer ofte for like politiske rettigheter, sosiale rettigheter, for likhet i hjemmet og for en slutt på negative stereotypier.

Forskjell: Noen feminister argumenterer for at kvinners unike livssituasjon

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wik...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi ...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...