Uke9 2 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

2115

Sider

6

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Identitet i filosofi: Kjønn og feminisme

Litt fakta om kvinner i filosofi

Det er to temaer innen identitet og filosofi: Det ene er identitet i filosofi – spesialt kjønn, den andre en kontraktsteori og dens menneskesyn.

Lav andel kvinnelige studenter i filosofi, mens på videregående er det flere kvinner innen filosofi.

Er kjønnsbalansen et problem:

1. Rettferdighet: Er det reelt lik tilgang til faget eller skyldes det lave antallet at kvinner blir utestengt?

2. Faglig kvalitet: Faget mister mange dyktige kandidater, og faget mister potensielt mange viktige filosofiske synspunktet som knytter seg til kvinners standpunkt

Hva er feministisk filosofia?

Det er ofte basert på tanken om at kvinner er undertrykket, eller har en ubegrunnet dårligere situasjon enn menn.

Likheten: Argumenterer ofte for like politiske rettigheter, sosiale rettigheter, for likhet i hjemmet og for en slutt på negative stereotypier.

Forskjell: Noen feminister argumenterer for at kvinners unike livssituasjon

...

Tilsvarende dokumenter

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap....