Uke9 1 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1423

Sider

4

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Hvorfor trenger vi stat og myndigheter? Den sosiale kontrakten.

Politisk filosofi og Locke

Politisk filosofi handler om prinsipper for hvordan styre vårt liv kollektivt i samfunnet. Da er man opptatt av politiske institusjoner som staten, og stiller spørsmål om rettigheter, demokrati og styresett, og inkludering og identitet. Politisk filosofi søker å begrunne juridiske plikter som er etablert ved gjennom lov, håndhevet av den utøvende makt, og har til hensikt å skape en rettstat. Motsetning til moralske plikter for hvordan å være et godt menneske, som straffes med skyldfølelse, skam, og sosial fordømmelse. Politisk filosofi baserer seg på filosofiske rettsprinsipper og teorier om hva som er statens formål, slik som dydsetikk, utilitarisme, og deontologi. Opptatt av legitimitet: Retten til å styre.

John Lock:

Levde fra 1632 til 1704. Han var utdannet i medisin ved Universitetet i Ozford, hvor han senere underviste i moralfilosofi. Han var personlig assistent til Anthony Ashley C

...

Tilsvarende dokumenter

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap....