Uke9 1 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1423

Sider

4

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Hvorfor trenger vi stat og myndigheter? Den sosiale kontrakten.

Politisk filosofi og Locke

Politisk filosofi handler om prinsipper for hvordan styre vårt liv kollektivt i samfunnet. Da er man opptatt av politiske institusjoner som staten, og stiller spørsmål om rettigheter, demokrati og styresett, og inkludering og identitet. Politisk filosofi søker å begrunne juridiske plikter som er etablert ved gjennom lov, håndhevet av den utøvende makt, og har til hensikt å skape en rettstat. Motsetning til moralske plikter for hvordan å være et godt menneske, som straffes med skyldfølelse, skam, og sosial fordømmelse. Politisk filosofi baserer seg på filosofiske rettsprinsipper og teorier om hva som er statens formål, slik som dydsetikk, utilitarisme, og deontologi. Opptatt av legitimitet: Retten til å styre.

John Lock:

Levde fra 1632 til 1704. Han var utdannet i medisin ved Universitetet i Ozford, hvor han senere underviste i moralfilosofi. Han var personlig assistent til Anthony Ashley C

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wik...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi ...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...